Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%) Oude reeks 2002 - 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Oude reeks 2002 - 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari-november* 532.031 20,9 . .
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 347.163 . . .
Totaal goederen Niet-EU 2021 januari-november* 184.867 . . .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 295.137 25,9 . .
Totaal goederen Niet-Eurozone 2021 januari-november* 236.893 15,2 . .
Totaal goederen Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 52.026 . . .
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2021 januari-november* 64.788 6,7 . .
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 45.695 . . .
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2021 januari-november* 19.092 . . .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 39.088 10,3 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone 2021 januari-november* 25.699 1,6 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 6.607 . . .
1 Dranken en tabak Totaal landen 2021 januari-november* 5.853 9,1 . .
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 2.695 . . .
1 Dranken en tabak Niet-EU 2021 januari-november* 3.158 . . .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 2.356 16,2 . .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone 2021 januari-november* 3.497 4,8 . .
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 339 . . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2021 januari-november* 26.754 28,6 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 17.982 . . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-EU 2021 januari-november* 8.772 . . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 15.709 29,6 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone 2021 januari-november* 11.044 27,1 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 2.273 . . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2021 januari-november* 63.842 58,4 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 40.091 . . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-EU 2021 januari-november* 23.751 . . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 37.893 70,4 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone 2021 januari-november* 25.949 43,7 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 2.198 . . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2021 januari-november* 4.790 24,9 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 4.005 . . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-EU 2021 januari-november* 784 . . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 3.508 22,1 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone 2021 januari-november* 1.282 33,4 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 498 . . .
5 Chemische producten Totaal landen 2021 januari-november* 100.433 23,4 . .
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 67.796 . . .
5 Chemische producten Niet-EU 2021 januari-november* 32.637 . . .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 58.476 31,4 . .
5 Chemische producten Niet-Eurozone 2021 januari-november* 41.958 13,7 . .
5 Chemische producten Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 9.321 . . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2021 januari-november* 46.132 27,7 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 35.556 . . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-EU 2021 januari-november* 10.576 . . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 30.552 32,5 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone 2021 januari-november* 15.580 19,3 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 5.004 . . .
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2021 januari-november* 151.228 13,4 . .
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 86.356 . . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-EU 2021 januari-november* 64.873 . . .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 67.332 13,7 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone 2021 januari-november* 83.896 13,1 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 19.023 . . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2021 januari-november* 66.380 18,4 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 46.491 . . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-EU 2021 januari-november* 19.889 . . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 39.752 23,0 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone 2021 januari-november* 26.627 12,2 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 6.739 . . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2021 januari-november* 1.832 -12,3 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 496 . . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-EU 2021 januari-november* 1.336 . . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-november* 471 -11,5 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone 2021 januari-november* 1.360 -12,5 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2021 januari-november* 25 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 14 januari 2022:
De voorlopige cijfers van de maand november 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.

Oude reeks 2002 - 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de oude reeks 2002 - 2007 zijn niet gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.