Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2021 januari-maart* 117.662 134.601 16.939 5,1 5,4
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 57.807 86.896 29.090 . .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 49.380 73.865 24.485 8,6 8,3
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2021 januari-maart* 11.303 16.657 5.354 -1,8 -3,1
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 6.714 11.765 5.051 . .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 5.980 10.071 4.091 3,1 -0,2
1 Dranken en tabak Totaal landen 2021 januari-maart* 972 1.436 463 -0,3 0,4
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 795 644 -151 . .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 717 559 -159 10,7 2,8
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2021 januari-maart* 4.638 7.582 2.944 11,6 25,1
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 2.445 5.023 2.579 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 1.974 4.338 2.364 15,5 25,9
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2021 januari-maart* 15.798 14.034 -1.764 -1,1 -3,6
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 4.401 8.269 3.868 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 3.952 7.828 3.877 13,0 -5,1
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2021 januari-maart* 1.445 1.125 -319 -0,7 4,4
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 596 875 279 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 527 772 244 14,5 -3,7
5 Chemische producten Totaal landen 2021 januari-maart* 16.322 24.858 8.536 7,6 6,6
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 10.168 16.366 6.198 . .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 9.309 14.143 4.834 10,1 11,0
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2021 januari-maart* 11.655 11.476 -179 8,0 8,7
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 7.433 8.780 1.346 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 6.368 7.569 1.201 8,2 12,8
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2021 januari-maart* 38.683 39.956 1.273 7,6 8,0
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 17.302 22.989 5.687 . .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 13.794 18.091 4.297 8,4 10,5
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2021 januari-maart* 16.629 17.018 389 5,2 7,0
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 7.741 12.046 4.305 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 6.549 10.365 3.815 5,4 13,8
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2021 januari-maart* 216 459 243 102,7 -23,2
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 212 139 -73 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 210 129 -81 126,9 -1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2021 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.