Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 11 september 2020:
De voorlopige cijfers van de maand juli 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “landen” zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Totaal landen 2020 januari-juli* 242.696 274.589 31.893 -9,6 -8,3
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 119.157 174.708 55.551 . .
Totaal goederen Niet-EU 2020 januari-juli* 123.539 99.881 -23.658 . .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 99.991 145.634 45.643 -8,6 -9,8
Totaal goederen Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 142.705 128.956 -13.749 -10,3 -6,6
Totaal goederen Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 28.840 44.843 16.003 . .
0 Voeding en levende dieren Totaal landen 2020 januari-juli* 25.883 38.769 12.886 0,5 0,1
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 14.893 26.909 12.015 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2020 januari-juli* 10.990 11.860 870 . .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 13.216 22.708 9.492 0,2 -1,9
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 12.667 16.061 3.393 0,7 3,1
0 Voeding en levende dieren Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 2.466 6.960 4.494 . .
1 Dranken en tabak Totaal landen 2020 januari-juli* 2.382 3.264 882 -1,2 -6,8
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 1.881 1.449 -432 . .
1 Dranken en tabak Niet-EU 2020 januari-juli* 500 1.814 1.314 . .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 1.631 1.226 -405 3,2 -7,9
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 751 2.038 1.287 -9,5 -6,0
1 Dranken en tabak Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 392 514 122 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Totaal landen 2020 januari-juli* 9.412 13.200 3.788 -0,1 -4,8
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 4.673 9.117 4.443 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-EU 2020 januari-juli* 4.738 4.083 -655 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 3.906 7.751 3.846 -3,0 -3,4
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 5.506 5.448 -58 2,2 -6,8
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 885 2.204 1.319 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Totaal landen 2020 januari-juli* 28.488 26.368 -2.120 -37,1 -35,8
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 8.006 15.247 7.241 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-EU 2020 januari-juli* 20.482 11.121 -9.361 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 6.353 14.357 8.004 -31,2 -36,0
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 22.135 12.011 -10.124 -38,6 -35,4
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 4.668 1.806 -2.862 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Totaal landen 2020 januari-juli* 3.503 2.440 -1.063 32,3 11,6
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 1.194 2.049 855 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-EU 2020 januari-juli* 2.309 390 -1.918 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 1.078 1.801 723 24,9 20,6
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 2.425 639 -1.786 36,0 -7,7
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 216 424 207 . .
5 Chemische producten Totaal landen 2020 januari-juli* 34.545 51.439 16.895 0,2 1,1
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 20.818 32.713 11.895 . .
5 Chemische producten Niet-EU 2020 januari-juli* 13.726 18.727 5.000 . .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 18.827 27.990 9.164 -1,6 -3,9
5 Chemische producten Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 15.718 23.449 7.731 2,5 7,8
5 Chemische producten Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 3.735 7.384 3.649 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Totaal landen 2020 januari-juli* 24.459 22.760 -1.699 -7,8 -9,4
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 15.679 16.972 1.293 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-EU 2020 januari-juli* 8.780 5.788 -2.992 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 13.248 14.408 1.159 -11,6 -9,9
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 11.210 8.352 -2.858 -3,0 -8,6
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 3.161 3.659 499 . .
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen 2020 januari-juli* 79.786 81.339 1.553 -6,7 -6,6
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 35.178 46.800 11.622 . .
7 Machines en vervoermaterieel Niet-EU 2020 januari-juli* 44.608 34.540 -10.069 . .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 27.680 35.737 8.058 -12,6 -8,6
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 52.107 45.602 -6.505 -3,3 -4,9
7 Machines en vervoermaterieel Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 9.538 15.762 6.224 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Totaal landen 2020 januari-juli* 33.895 33.533 -363 -6,3 -6,2
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 16.515 23.069 6.554 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-EU 2020 januari-juli* 17.381 10.464 -6.917 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 13.747 19.297 5.549 -5,6 -6,2
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 20.148 14.236 -5.912 -6,7 -6,2
8 Diverse gefabriceerde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 3.754 6.090 2.336 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Totaal landen 2020 januari-juli* 343 1.478 1.135 121,2 3,1
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 319 384 65 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-EU 2020 januari-juli* 24 1.095 1.071 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2020 januari-juli* 306 358 52 159,0 42,8
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone 2020 januari-juli* 37 1.120 1.083 0,8 -5,3
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Niet-Eurozone binnen EU 2020 januari-juli* 25 41 16 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens