Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Luchthavens Perioden Totaal aantal vliegtuigbewegingen Totaal alle vliegtuigbewegingen (aantal)
Totaal kleine luchthavens 2022 3e kwartaal* 122.659
Ameland 2022 3e kwartaal* 2.802
Budel 2022 3e kwartaal* 13.773
Drachten 2022 3e kwartaal* 1.597
Hoogeveen 2022 3e kwartaal* 7.354
Hilversum 2022 3e kwartaal* 12.731
Lelystad 2022 3e kwartaal* 21.923
Midden-Zeeland 2022 3e kwartaal* 11.262
Oostwold 2022 3e kwartaal* 2.120
Seppe 2022 3e kwartaal* 14.959
Teuge 2022 3e kwartaal* 21.637
Enschede 2022 3e kwartaal*
Texel 2022 3e kwartaal* 12.501
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens over de kleine luchtvaart, met het aantal vliegtuigbewegingen op overland- en terreinvluchten op de Nederlandse kleine luchthavens. De gegevens zijn verder uitgesplitst naar vluchtsoort (aard en doel van de vlucht) en naar het onderscheid commerciële en niet-commerciële vluchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Vanaf 1998 tot en met verslagjaar 2020 zijn de cijfers definitief. De cijfers vanaf het 1e kwartaal 2021 hebben een voorlopig karakter.

Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast.

De luchthaven Enschede (Twente) is met ingang van 1 januari 2008 gesloten.

In verband met een formeel goedgekeurd luchthavenbesluit voor vliegveld Oostwold in oktober 2015, zijn gegevens over dit vliegveld beschikbaar vanaf verslagjaar 2016.

Per 31 maart 2021 zijn de cijfers voor vliegveld Lelystad voor het 1e, 2e en 3e kwartaal 2020 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 2 december 2022:
De cijfers voor het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 3 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vliegtuigbewegingen
De som van het aantal vliegtuigbewegingen (de som van het aantal starts
en landingen tezamen) op overland- en terreinvluchten.
Overlandvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing niet op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Terreinvluchten zijn vluchten waarbij de opstijging en de daarop volgende
landing op hetzelfde luchtvaartterrein plaatsvinden.
Totaal alle vliegtuigbewegingen