Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Perioden Huwelijkssluitingen In Nederland gesloten huwelijken (aantal) Huwelijkssluitingen In buitenland gesloten huwelijken (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man Nederland, vrouw Nederland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man en vrouw verschillend buitenland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw buitenland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw EU-land (exclusi... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw westers land (ex... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw niet-westers land (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw België (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Duitsland (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Marokko (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Nederlandse Anti... (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Suriname (aantal) Huwelijkssluitingen Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw Naar wederzijds geboorteland Man in Nederland, vrouw in buitenland Man Nederland, vrouw Turkije (aantal)
2020 45.431 4.802 33.469 2.173 5.697 1.609 2.963 2.734 172 447 312 122 247 296
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
- Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
- Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2021:
Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluitingen
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
In Nederland gesloten huwelijken
In buitenland gesloten huwelijken
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw
Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Exclusief partnerschapsregistraties.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.

Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is.
Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.

Welke huwelijkssluitingen zijn geteld?
Huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar wederzijds geboorteland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw naar wederzijds geboorteland.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.
Man Nederland, vrouw Nederland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in Nederland zijn geboren.
Man in Nederland, vrouw in buitenland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in het buitenland.
Man Nederland, vrouw buitenland
Totaal huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in het buitenland.
Man Nederland, vrouw EU-land (exclusi...
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in een lidstaat van de Europese Unie (exclusief Nederland).

Europese Unie:
Verdrag tussen Europese lidstaten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen (exclusief Nederland).
1996-2004: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
2005-2006: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2007: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Vanaf 2013: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Verlaten op 31-1-2020: Verenigd Koninkrijk. Om praktische redenen is het Verenigd Koninkrijk over geheel 2020 niet meegeteld.
Man Nederland, vrouw westers land (ex...
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in een westers land (exclusief Nederland).

Westerse landen:
Landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië plus Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen gerekend.
Man Nederland, vrouw niet-westers land
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in een niet-westers land.

Niet-westerse landen:
Landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan), en Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden Indonesië en Japan tot westerse landen gerekend.
Man Nederland, vrouw België
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in België.
Man Nederland, vrouw Duitsland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Duitsland.

Duitsland:
Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Democratische Republiek, Duitsland (oud) en Saarland.
Man Nederland, vrouw Marokko
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Marokko.

Marokko:
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara en Westelijke Sahara.
Man Nederland, vrouw Nederlandse Anti...
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw op de Nederlandse Antillen of Aruba.

Nederlandse Antillen:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Man Nederland, vrouw Suriname
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Suriname.
Man Nederland, vrouw Turkije
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij de man in Nederland is geboren en de vrouw in Turkije.
Man en vrouw verschillend buitenland
Huwelijkssluitingen tussen man en vrouw waarbij beide partners in een verschillend buitenland zijn geboren.