Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Totaal 2021 1.652 791 861
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Land herkomst / vestiging 2021 293 38 255
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Overig land 2021 1.039 388 651
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Nederland 2021 320 365 -45
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2021 7.129 5.131 1.998
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Land herkomst / vestiging 2021 3.750 2.407 1.343
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Overig land 2021 1.828 1.216 612
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Nederland 2021 1.551 1.508 43
Mannen Verenigde Arabische Emiraten Totaal 2021 876 455 421
Mannen Verenigde Arabische Emiraten Land herkomst / vestiging 2021 169 28 141
Mannen Verenigde Arabische Emiraten Overig land 2021 529 208 321
Mannen Verenigde Arabische Emiraten Nederland 2021 178 219 -41
Mannen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2021 3.394 2.532 862
Mannen Verenigde Staten van Amerika Land herkomst / vestiging 2021 1.742 1.182 560
Mannen Verenigde Staten van Amerika Overig land 2021 860 585 275
Mannen Verenigde Staten van Amerika Nederland 2021 792 765 27
Vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Totaal 2021 776 336 440
Vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Land herkomst / vestiging 2021 124 10 114
Vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Overig land 2021 510 180 330
Vrouwen Verenigde Arabische Emiraten Nederland 2021 142 146 -4
Vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2021 3.735 2.599 1.136
Vrouwen Verenigde Staten van Amerika Land herkomst / vestiging 2021 2.008 1.225 783
Vrouwen Verenigde Staten van Amerika Overig land 2021 968 631 337
Vrouwen Verenigde Staten van Amerika Nederland 2021 759 743 16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 3e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.