Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Migratie; land van herkomst / vestiging, geboorteland en geslacht

Geslacht Land van herkomst / vestiging Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie exclusief administratieve c... (aantal) Migratiesaldo exclusief administrati.... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2021 14.394 3.738 10.656
Totaal mannen en vrouwen Afrika Land herkomst / vestiging 2021 10.456 1.997 8.459
Totaal mannen en vrouwen Afrika Overig land 2021 2.779 527 2.252
Totaal mannen en vrouwen Afrika Nederland 2021 1.159 1.214 -55
Totaal mannen en vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Totaal 2021 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Land herkomst / vestiging 2021 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Overig land 2021 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Nederland 2021 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Afrika Totaal 2021 3.751 835 2.916
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Afrika Land herkomst / vestiging 2021 3.263 618 2.645
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Afrika Overig land 2021 246 63 183
Totaal mannen en vrouwen Zuid-Afrika Nederland 2021 242 154 88
Mannen Afrika Totaal 2021 7.047 1.937 5.110
Mannen Afrika Land herkomst / vestiging 2021 5.000 1.026 3.974
Mannen Afrika Overig land 2021 1.442 263 1.179
Mannen Afrika Nederland 2021 605 648 -43
Mannen Centraal-Afrikaanse Republiek Totaal 2021 2 0 2
Mannen Centraal-Afrikaanse Republiek Land herkomst / vestiging 2021 0 0 0
Mannen Centraal-Afrikaanse Republiek Overig land 2021 1 0 1
Mannen Centraal-Afrikaanse Republiek Nederland 2021 1 0 1
Mannen Zuid-Afrika Totaal 2021 1.766 308 1.458
Mannen Zuid-Afrika Land herkomst / vestiging 2021 1.517 197 1.320
Mannen Zuid-Afrika Overig land 2021 123 29 94
Mannen Zuid-Afrika Nederland 2021 126 82 44
Vrouwen Afrika Totaal 2021 7.347 1.801 5.546
Vrouwen Afrika Land herkomst / vestiging 2021 5.456 971 4.485
Vrouwen Afrika Overig land 2021 1.337 264 1.073
Vrouwen Afrika Nederland 2021 554 566 -12
Vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Totaal 2021 2 0 2
Vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Land herkomst / vestiging 2021 1 0 1
Vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Overig land 2021 0 0 0
Vrouwen Centraal-Afrikaanse Republiek Nederland 2021 1 0 1
Vrouwen Zuid-Afrika Totaal 2021 1.985 527 1.458
Vrouwen Zuid-Afrika Land herkomst / vestiging 2021 1.746 421 1.325
Vrouwen Zuid-Afrika Overig land 2021 123 34 89
Vrouwen Zuid-Afrika Nederland 2021 116 72 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Migratie (exclusief administratieve correcties) van personen in en uit Nederland naar land van herkomst (bij immigratie) respectievelijk land van vestiging (bij emigratie), geboorteland en geslacht.

De volgende uitsplitsingen kunnen worden gemaakt:
- Immigratie naar land van herkomst, geboorteland en geslacht;
- Emigratie (exclusief administratieve correcties) naar land van vestiging, geboorteland en geslacht;
- Migratiesaldo (exclusief administratieve correcties) naar land van herkomst / land van vestiging, geboorteland en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 3e kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie exclusief administratieve c...
Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Migratiesaldo exclusief administrati....
Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over het migratiesaldo inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke migratiesaldo dan cijfers over het migratiesaldo exclusief deze correcties.

Migratiesaldo:
Personen die zich in Nederland vestigen min inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.