Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per kwartaal inzicht in de ontwikkeling van het aantal productieve uren per fulltime werknemer in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U): SBI 412. Het aantal productieve uren wordt hierbij berekend door het aantal theoretisch beschikbare uren te verminderen met het aantal niet-productieve uren als gevolg van vakantie, feestdagen, ziekteverzuim, staking, vorst- en neerslagverlet e.d. Alle cijfers worden afgerond op 5.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over de vier meest recente kwartalen zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 7 mei 2021:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van de laatste vier kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel binnen zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Theoretisch beschikbare uren
Aantal uren in een kwartaal dat een fulltime werknemer in de burgerlijke
en utiliteitsbouw theoretisch voor arbeid beschikbaar is.
Per week wordt uitgegaan van 40 beschikbare uren. Alle cijfers worden
afgerond op 5.
Niet-productieve uren
Het gemiddeld aantal uren dat een fulltime werknemer in een kwartaal
niet gewerkt heeft als gevolg van o.a. vakantie, feestdagen,
ziekteverzuim, staking, vorst- en neerslagverlet. Alle cijfers worden
afgerond op 5.
Totaal niet-productieve uren
Vorst- en neerslagverlet
Overig
Niet-productieve uren als gevolg van o.a. vakantie, feestdagen,
ziekteverzuim en staking.
Productieve uren
Het verschil tussen het aantal theoretisch beschikbare uren en het aantal
niet-productieve uren. Alle cijfers worden
afgerond op 5.