Binnenvaart; binnenlands goederenvervoer per maand, 1996 - 2002

Tabeltoelichting

Goederenvervoer in de binnenlandse binnenvaart,
geladen/gelost naar goederensoort.
Maandcijfers beschikbaar vanaf 1996.
Frequentie: Stopgezet.


Toelichting onderwerpen

Totaal vervoerd gewicht
Goederenhoofdstuk NSTR
Binnenlands goederenvervoer, ingedeeld naar 10 goederenhoofdstukken
NSTR, een indeling die gebaseerd is op de Nomenclature uniforme des
marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée (NSTR).
Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van
de Europese Unie.
Landbouwproducten; levende dieren
Andere voedingsproducten
Vaste brandstoffen
Aardolie en aardolieproducten
Ertsen en metaalresiduen
Metalen; halffabrikaten
Ruwe mineralen; bouwmaterialen
Meststoffen
Chemische producten