Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Meer specifiek gaat het om de bescherming van de plantaardige productie in de akkerbouw en tuinbouw. De cijfers zijn uitgesplitst naar gewas en soort toepassing.
Behalve de totale hoeveelheid gebruikte middelen, wordt ook het gebruik per hectare en het gebruik per teeltsector vermeld. Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het aantal bedrijven met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de oppervlakte waarop deze middelen worden gebruikt.
Het gebruik is inclusief het gebruik door loonbedrijven op het landbouwbedrijf (werk door derden).

Er zijn bij het CBS ook gegevens bekend over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per werkzame stof en soort toepassing en over niet-chemische bestrijding zoals mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. Deze cijfers vindt u in drie andere tabellen (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1995, 1998, 2000, 2004 en 2008.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 december 2014
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 4 december 2014
Bij een controle van de databestanden is een aantal fouten in de tabel gevonden. Deze zijn nu gecorrigeerd. De meeste fouten betreffen het jaar 2008.
De kwantitatief grootste wijzigingen komen voor in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teeltsector akkerbouw en daarbinnen in de gewassen suikerbieten en cichorei. Verder zijn er wijzigingen in de teeltsector groenten onder glas met de gewassen tomaten en komkommers en de teeltsector bloemen onder glas met de gewassen rozen en orchideeën.
Tenslotte zijn ook een aantal definities aangescherpt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Er is een nieuwe tabel verschenen met cijfers over 2012 (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).


Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1995-2008

Toepassingsgroepen Sectoren en gewassen Perioden Bedrijven met gebruik (aantal) Oppervlakte met gebruik (ha) Gebruik per jaar (kg) Gebruik per hectare (kg/ha)
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Totaal gewassen/teeltsectoren 2008 . 763.926 5.546.097 6,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector akkerbouw 2008 . 677.608 3.812.580 5,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten open grond 2008 . 27.100 99.868 3,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector pit- en steenvruchten 2008 . 16.689 470.625 28,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector boomkwekerijgewassen 2008 . 14.004 102.102 6,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloembollen en -knollen 2008 . 21.265 892.685 41,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector groenten onder glas 2008 . 3.601 45.157 12,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector bloemen onder glas 2008 . 3.643 122.753 32,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Teeltsector champignons 2008 70 23 328 4,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bruine bonen 2008 205 901 1.912 2,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Cichorei 2008 627 3.278 14.110 4,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Consumptieaardappelen 2008 6.667 69.280 837.841 12,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Erwten groen te oogsten 2008 771 5.969 11.453 1,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Graszaad 2008 1.758 14.683 24.781 1,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Koolzaad 2008 282 2.137 1.046 0,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Poot- en plantuien 2008 695 4.951 95.482 18,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Poot- en plantuien excl. zwavel en b. pr 2008 695 4.951 95.482 18,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Pootaardappelen 2008 2.057 36.435 654.210 17,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Snijmaïs 2008 24.669 206.364 221.574 0,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Suikerbieten 2008 9.198 67.630 326.343 4,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Veldbonen 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vlas 2008 352 2.562 3.883 1,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Wintertarwe 2008 9.396 137.559 409.017 2,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zaaiuien 2008 2.861 20.301 446.413 22,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zetmeelaardappelen 2008 1.741 46.034 675.961 14,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zomertarwe 2008 2.353 15.542 28.360 1,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zomergerst 2008 4.959 43.981 60.195 1,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Zomergerst excl. zwavel en bact. prep. 2008 4.959 43.981 60.195 1,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien open grond (productie) 2008 334 1.200 7.278 5,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien excl. zwavel en bact. prep 2008 334 1.200 7.262 5,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Asperges 2008 525 1.738 13.931 5,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkool 2008 306 2.480 2.951 1,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Prei 2008 473 2.510 7.047 2,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Schorseneren 2008 179 959 5.488 5,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Schorseneren excl. zwavel en bact. prep. 2008 179 959 1.973 2,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Sla 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Sluitkool 2008 538 2.870 5.905 1,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Sluitkool excl. zwavel en bact. prep. 2008 538 2.870 5.780 1,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Spruitkool 2008 281 2.611 14.033 4,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Stamslabonen 2008 478 3.288 8.233 2,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Waspeen en bospeen 2008 472 2.517 7.150 2,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Was- en bospeen excl. zwavel en bact.pr. 2008 472 2.517 7.150 2,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Winterpeen 2008 813 4.024 16.565 3,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Winterpeen excl. zwavel en bact. prep. 2008 813 4.024 16.565 3,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Witlofwortel 2008 426 2.901 11.286 3,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Witlofwortel excl. zwavel en bact. prep 2008 426 2.901 11.283 3,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Appels 2008 1.514 9.213 261.114 28,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Appels excl. zwavel en bact. prep. 2008 1.514 9.213 252.395 27,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Peren 2008 1.713 7.476 209.511 28,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Peren excl. zwavel en bact.prep. 2008 1.713 7.476 191.309 25,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkwekerijgewassen open grond 2008 1.303 2.484 19.931 7,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bloemkw. gew. og. excl. zwav. en bac.pr. 2008 1.303 2.484 19.727 7,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bos- en haagplantsoen 2008 621 2.740 38.641 13,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Bos+haagplant. excl. zwav en bact. prep. 2008 621 2.740 36.585 12,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Laan- en parkbomen 2008 439 4.254 9.094 2,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Laan- en parkb. excl. zwav. en bact.prep 2008 439 4.254 8.843 2,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozenstruiken open grond 2008 152 530 5.450 10,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozenstruiken excl. zwavel en bact.prep. 2008 152 530 4.462 8,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Sierconiferen 2008 918 2.844 13.704 4,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Sierconiferen excl. zwavel en bact.prep. 2008 918 2.844 13.573 4,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vaste planten open grond 2008 543 1.152 15.282 12,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vaste planten excl. zwavel en bact.prep. 2008 543 1.152 15.132 12,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vruchtbomen 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Vruchtbomen excl. zwavel en bact. prep. 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Gladiolen 2008 173 1.167 26.277 22,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Hyacinten (bollen) 2008 212 1.383 29.041 21,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Irissen (bollen) 2008 116 415 12.534 30,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (bollen) 2008 415 4.970 491.268 98,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Narcissen (bollen) 2008 458 1.940 45.442 23,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tulpen (bollen) 2008 1.127 11.390 288.123 25,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien onder glas 2008 347 269 3.837 14,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Aardbeien onder glas excl. zw en bact 2008 347 269 2.051 7,6
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Komkommers 2008 290 618 7.260 11,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Komkommers excl. zwavel en bact. prep. 2008 290 618 6.863 11,0
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Paprika's 2008 354 1.162 8.892 7,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Paprika's excl. zwavel en bact. prep. 2008 354 1.162 4.125 3,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Radijs 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten 2008 389 1.553 25.167 15,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Tomaten excl. zwavel en bact. prep. 2008 389 1.553 11.552 7,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Alstroemeria 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Alstroemeria exl. zwavel en bact. prep 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Anjers 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Anjers excl. zwavel en bact. prep. 2008 . . . .
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten 2008 275 523 29.188 55,8
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Chrysanten excl. zwavel en bact.prep 2008 275 523 26.223 50,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Fresia's 2008 99 118 573 4,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Fresia's excl. zwavel en bact. prep. 2008 99 118 573 4,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Gerbera's 2008 101 208 7.545 36,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Gerbera's excl. zwavel en bact. prep. 2008 101 208 4.893 23,5
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (snijbloemen) 2008 181 198 2.481 11,2
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Lelies (snijbloem) excl.zwavel en bact.p 2008 181 198 2.379 10,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Orchideeën (snijbloemen) 2008 143 203 1.316 6,4
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Orchideeën excl. zwavel en bact. prep. 2008 143 203 1.259 6,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Perkplanten 2008 402 442 9.234 20,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Perkplanten excl. zwavel en bact. prep. 2008 402 442 9.234 20,1
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Potplanten - blad 2008 317 470 7.762 15,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Ptpl - blad excl. zwavel en bact. prep. 2008 317 470 7.174 14,7
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Potplanten - bloei 2008 621 905 13.504 14,3
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Potpl. - bloei excl. zwav. en bact.prep. 2008 621 905 12.106 12,9
Totaal gewasbeschermingsmiddelen Rozen 2008 300 578 51.149 87,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens