Verdeling van de werkzame personen, 1999

Verdeling van de werkzame personen, 1999

SBI Grootteklasse Werkzame personen (x 100) Full-time werknemers (x 100) Werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Part-time werknemers (in % van het aantal werkzame personen) Eigenaren, gezinsleden, firmanten (in % van het aantal werkzame personen) Uitzendkrachten (in % van het aantal werkzame personen) Overig ingeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen) Uitgeleend personeel (in % van het aantal werkzame personen)
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal Alle bedrijven 135 61 51,6 8,3 44,6 2,6 1,4 0,3
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 0 tot 10 werknemers 91 23 30,9 6,9 65,8 1,6 2,0 0,4
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 10 en meer werknemers 44 38 94,4 11,2 0,7 4,7 0,3 0,0
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 10 tot 100 werknemers . . . . . . . .
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 100 en meer werknemers . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Werkgelegenheid transportbedrijven; SBI; verdeling van de
werkzame personen voor 26 branches in de transportsector.
1999
Gewijzigd op 20 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Aantal werknemers op de loonlijst + aantal medewerkende eigenaren,
fimanten en gezinsleden + aantal uitzendkrachten en overig ingeleend
personeel minus het uitgeleend personeel
Full-time werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst omgerekend naar full-time
equivalenten
Werknemers
Aantal werknemers op de eigen loonlijst van de onderneming.
(inclusief directeuren van BV's, oproepkrachten e.d.)
Part-time werknemers
Aantal werknemers op de eigen loonlijst van
de onderneming dat in deeltijd werkzaam is.
Eigenaren, gezinsleden, firmanten
Aantal medewerkende eigenaren, firmanten en gezinsleden voorzover
niet voorkomend op de eigen loonlijst van de onderneming.
Uitzendkrachten
Aantal via uitzendbureaus ingeleend personeel
Overig ingeleend personeel
Personeel ingeleend van andere ondernemingen (exclusief uitzenbureaus)
Uitgeleend personeel
Personeel voorkomend op de eigen loonlijst van de onderneming maar
werkzaam bij (uitgeleend aan) andere ondernemingen.