Overledenen; kerncijfers

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte, relatief (per 1 000 levend geborenen)
Totaal mannen en vrouwen 2019 617 3,6
Mannen 2019 342 3,9
Vrouwen 2019 275 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 20 juli 2020:
- De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd;
- Het cijfer van de gestandaardiseerde sterfte voor totaal mannen en vrouwen in 2012 is gecorrigeerd. Het cijfer was verkeerd overgenomen uit het systeem. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zuigelingensterfte
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Zuigelingensterfte, relatief
Zuigelingensterfte per duizend levendgeborenen.

Zuigelingensterfte:
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.