Overledenen; kerncijfers

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte, relatief (per 1 000 levend geborenen)
Totaal mannen en vrouwen 2020 648 3,8
Mannen 2020 360 4,2
Vrouwen 2020 288 3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 22 september 2021:
De definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zuigelingensterfte
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Zuigelingensterfte, relatief
Zuigelingensterfte per duizend levendgeborenen.

Zuigelingensterfte:
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.