Overledenen; kerncijfers

Overledenen; kerncijfers

Geslacht Perioden Zuigelingensterfte (aantal) Zuigelingensterfte, relatief (per 1 000 levend geborenen)
Totaal mannen en vrouwen 2021 597 3,3
Mannen 2021 333 3,6
Vrouwen 2021 264 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 augustus 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zuigelingensterfte
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Zuigelingensterfte, relatief
Zuigelingensterfte per duizend levendgeborenen.

Zuigelingensterfte:
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.