Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010

Misdrijven; berechting in eerste aanleg 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) Soort eindbeslissing Vrijspraak (aantal) Soort eindbeslissing Schuldigverklaring met straf (aantal)
Bedrog Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 1.005 120 850
Bedrog Totaal soort verdachte Jonger dan 25 jaar 2010* 285 30 240
Bedrog Totaal soort verdachte Minderjarigen 2010* 60 10 45
Bedrog Totaal soort verdachte Meerderjarigen 2010* 845 100 725
Bedrog Totaal soort verdachte 18 - 24 jaar 2010* 225 25 195
Bedrog Totaal soort verdachte Jonger dan 15 jaar 2010* 10 5 5
Bedrog Totaal soort verdachte 15 - 19 jaar 2010* 120 15 100
Bedrog Totaal soort verdachte 20 - 24 jaar 2010* 160 15 140
Bedrog Totaal soort verdachte 25 - 29 jaar 2010* 145 20 125
Bedrog Totaal soort verdachte 30 - 34 jaar 2010* 125 15 105
Bedrog Totaal soort verdachte 35 - 39 jaar 2010* 110 10 100
Bedrog Totaal soort verdachte 40 - 44 jaar 2010* 70 10 55
Bedrog Totaal soort verdachte 45 - 49 jaar 2010* 95 10 80
Bedrog Totaal soort verdachte 50 - 54 jaar 2010* 40 5 35
Bedrog Totaal soort verdachte 55 - 59 jaar 2010* 15 5 10
Bedrog Totaal soort verdachte 60 - 64 jaar 2010* 15 0 10
Bedrog Totaal soort verdachte 65 jaar of ouder 2010* 10 0 10
Bedrog Totaal soort verdachte Leeftijd verdachte onbekend 2010* 95 10 80
Bedrog Rechtspersonen Totaal leeftijd 2010* 0 - 0
Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 25 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen Minderjarigen 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen Meerderjarigen 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 18 - 24 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 15 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 15 - 19 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 20 - 24 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 25 - 29 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 30 - 34 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 35 - 39 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 40 - 44 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 45 - 49 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 50 - 54 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 55 - 59 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 60 - 64 jaar 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen 65 jaar of ouder 2010* - - -
Bedrog Rechtspersonen Leeftijd verdachte onbekend 2010* 0 - 0
Bedrog Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2010* 1.000 120 850
Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 25 jaar 2010* 285 30 240
Bedrog Natuurlijke personen Minderjarigen 2010* 60 10 45
Bedrog Natuurlijke personen Meerderjarigen 2010* 845 100 725
Bedrog Natuurlijke personen 18 - 24 jaar 2010* 225 25 195
Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 15 jaar 2010* 10 5 5
Bedrog Natuurlijke personen 15 - 19 jaar 2010* 120 15 100
Bedrog Natuurlijke personen 20 - 24 jaar 2010* 160 15 140
Bedrog Natuurlijke personen 25 - 29 jaar 2010* 145 20 125
Bedrog Natuurlijke personen 30 - 34 jaar 2010* 125 15 105
Bedrog Natuurlijke personen 35 - 39 jaar 2010* 110 10 100
Bedrog Natuurlijke personen 40 - 44 jaar 2010* 70 10 55
Bedrog Natuurlijke personen 45 - 49 jaar 2010* 95 10 80
Bedrog Natuurlijke personen 50 - 54 jaar 2010* 40 5 35
Bedrog Natuurlijke personen 55 - 59 jaar 2010* 15 5 10
Bedrog Natuurlijke personen 60 - 64 jaar 2010* 15 0 10
Bedrog Natuurlijke personen 65 jaar of ouder 2010* 10 0 10
Bedrog Natuurlijke personen Leeftijd verdachte onbekend 2010* 95 10 80
Bedrog Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Jonger dan 25 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Minderjarigen 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Meerderjarigen 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 18 - 24 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Jonger dan 15 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 15 - 19 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 20 - 24 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 25 - 29 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 30 - 34 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 35 - 39 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 40 - 44 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 45 - 49 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 50 - 54 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 55 - 59 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 60 - 64 jaar 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 65 jaar of ouder 2010* - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Leeftijd verdachte onbekend 2010* - - -
Bedrog Mannen Totaal leeftijd 2010* 805 90 695
Bedrog Mannen Jonger dan 25 jaar 2010* 225 25 195
Bedrog Mannen Minderjarigen 2010* 50 10 40
Bedrog Mannen Meerderjarigen 2010* 680 75 590
Bedrog Mannen 18 - 24 jaar 2010* 175 15 155
Bedrog Mannen Jonger dan 15 jaar 2010* 5 0 5
Bedrog Mannen 15 - 19 jaar 2010* 95 10 80
Bedrog Mannen 20 - 24 jaar 2010* 125 10 110
Bedrog Mannen 25 - 29 jaar 2010* 110 15 95
Bedrog Mannen 30 - 34 jaar 2010* 105 15 90
Bedrog Mannen 35 - 39 jaar 2010* 95 5 85
Bedrog Mannen 40 - 44 jaar 2010* 60 10 50
Bedrog Mannen 45 - 49 jaar 2010* 75 5 65
Bedrog Mannen 50 - 54 jaar 2010* 30 5 25
Bedrog Mannen 55 - 59 jaar 2010* 15 5 10
Bedrog Mannen 60 - 64 jaar 2010* 10 0 10
Bedrog Mannen 65 jaar of ouder 2010* 5 - 5
Bedrog Mannen Leeftijd verdachte onbekend 2010* 75 5 65
Bedrog Vrouwen Totaal leeftijd 2010* 195 30 155
Bedrog Vrouwen Jonger dan 25 jaar 2010* 60 10 50
Bedrog Vrouwen Minderjarigen 2010* 10 0 5
Bedrog Vrouwen Meerderjarigen 2010* 165 25 135
Bedrog Vrouwen 18 - 24 jaar 2010* 50 10 40
Bedrog Vrouwen Jonger dan 15 jaar 2010* 0 0 0
Bedrog Vrouwen 15 - 19 jaar 2010* 25 0 20
Bedrog Vrouwen 20 - 24 jaar 2010* 35 5 30
Bedrog Vrouwen 25 - 29 jaar 2010* 35 5 30
Bedrog Vrouwen 30 - 34 jaar 2010* 20 0 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; berechting in eerste aanleg. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal afdoeningen door de rechter onderverdeeld naar soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijdscategorie verdachte.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak,
waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Vrijspraak
Het aantal afdoeningen door vrijspraak.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht
dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de
verdachte is gepleegd.
Schuldigverklaring met straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Met straf wil
zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.