Korte vakanties Nederland; achtergrondkenmerken, 2000-2016

Korte vakanties Nederland; achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Algemene gegevens Totaal aantal vakanties (x 1000)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 9.518
Mannen 2016 4.799
Vrouwen 2016 4.718
0 tot 6 jarigen 2016 .
6 tot 15 jarigen 2016 .
15 tot 19 jarigen 2016 .
19 tot 25 jarigen 2016 .
25 tot 30 jarigen 2016 .
30 tot 40 jarigen 2016 .
40 tot 50 jarigen 2016 .
50 tot 65 jarigen 2016 .
65 tot 75 jarigen 2016 .
75 jarigen en ouder 2016 .
0 tot 6 jarigen 2016 630
6 tot 13 jarigen 2016 857
13 tot 18 jarigen 2016 290
18 tot 25 jarigen 2016 517
25 tot 35 jarigen 2016 1.238
35 tot 45 jarigen 2016 1.456
45 tot 55 jarigen 2016 1.455
55 tot 65 jarigen 2016 1.578
65 tot 75 jarigen 2016 1.050
75 jaar of ouder 2016 448
Alleenstaanden 2016 649
Huishouden met jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 1.657
Huish. met jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 1.326
Huish. met jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 608
Huishouden met uitsl. meerderjarigen 2016 5.277
Bruto hh.-inkomen: tot 17.500 euro 2016 672
Bruto hh.-inkomen:17.500 tot 23.000 euro 2016 599
Bruto hh.-inkomen:23.000 tot 28.500 euro 2016 824
Bruto hh.-inkomen:28.500 tot 34.000 euro 2016 1.211
Bruto hh.-inkomen:34.000 tot 45.000 euro 2016 1.873
Bruto hh.-inkomen:45.000 tot 56.000 euro 2016 1.400
Bruto hh.-inkomen: 56.000 euro en meer 2016 2.939
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 1.693
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 5.051
Sociale groep: zelfstandigen 2016 865
Sociale groep: hogere employés 2016 692
Sociale groep: middelbare employés 2016 1.751
Sociale groep: lagere employés 2016 1.743
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 304
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 1.624
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 376
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 303
Andere sociale groep 2016 169
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 1.693
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 362
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 740
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 698
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 710
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 1.937
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 2.047
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 1.330
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 2.029
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 2.337
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 5.152
Woonprovincie: Groningen 2016 288
Woonprovincie: Friesland 2016 454
Woonprovincie: Drenthe 2016 221
Woonprovincie: Overijssel 2016 650
Woonprovincie: Flevoland 2016 181
Woonprovincie: Gelderland 2016 1.103
Woonprovincie: Utrecht 2016 829
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 1.567
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 2.224
Woonprovincie: Zeeland 2016 208
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 1.313
Woonprovincie: Limburg 2016 481
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 2016 2.328
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 2016 2.992
Stedelijkheid:Matig stedelijk 2016 1.539
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 2016 1.876
Stedelijkheid:Niet stedelijk 2016 782
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over het aantal korte vakanties in Nederland naar achtergrond- en vakantiekenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Algemene gegevens
Totaal aantal vakanties