Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen;
- beroepen in de gezondheidszorg.
Het laatste jaar is voorlopig en de twee voorlaatste jaren nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.

Wijzigingen per 18 december 2020:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
- De reeks Ziekenhuisbedden is vervangen vanaf 2006 en aangevuld met nieuwe cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2021 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Gezondheidstoestand
Gezondheid in subjectieve zin (zoals ervaren door personen zelf) en in objectieve zin (zoals beoordeeld door medische beroepsbeoefenaren). Het laatste weergegeven in het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en diagnosen HIV/Aids, het gebruik van geneesmiddelen en ziekteverzuim bij particuliere bedrijven.
Gebruik Medicijnen/voedingssupplementen
Het gebruik van medicijnen of voedingssupplementen zoals vitamines,
mineralen en kruidenpreparaten in de 14 dagen voorafgaand
aan de enquêtedatum.

Als gevolg van een nieuwe waarnemingsmethodiek en vragenlijst bij de Gezondheidsenquête hebben er in 2010 en 2014 trendbreuken plaatsgevonden.
% voorgeschreven
Gebruik van medicijnen of voedingssupplementen die zijn voorgeschreven door een arts. De anticonceptiepil en geneesmiddelen tijdens ziekenhuis- of dagopname worden hier buiten beschouwing gelaten.
Tot en met 2009 betreft dit alleen het gebruik van medicijnen.

Als gevolg van een nieuwe waarnemingsmethodiek en vragenlijst bij de Gezondheidsenquête hebben er in 2010 en 2014 trendbreuken plaatsgevonden.
% niet voorgeschreven
Gebruik van medicijnen of voedingssupplementen die niet zijn
voorgeschreven door een arts.
Tot en met 2009 betreft dit alleen het gebruik van medicijnen.

Als gevolg van een nieuwe waarnemingsmethodiek en vragenlijst bij de Gezondheidsenquête hebben er in 2010 en 2014 trendbreuken plaatsgevonden.
Zorggebruik
Contacten met diverse zorgverleners en aantal opnames in het ziekenhuis.
Klin. ziekenhuisopnamen, enkele diagn.
Klinische ziekenhuisopnamen naar enkele diagnosen.

Klinische opnamen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Vanaf 2013 mogen eendaagse klinische opnamen alleen nog geregistreerd worden bij overlijden van patient of transfer naar ander ziekenhuis.

De diagnosen zijn tot 2013 geregistreerd volgens de 'International Classification of Diseases' versie 9 (ICD9-CM). Vanaf 2013 wordt de ICD-10 gebruikt.

De indeling van de diagnosen volgt de afbakening zoals gedefinieerd in de ISHMT (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation), Er zijn kleine verschillen in de afbakening volgens ICD-9 (tot 2013) en ICD-10 (vanaf 2013).

De cijfers gaan over de hoofddiagnose die geregistreerd is bij de ziekenhuisopname. De hoofddiagnose is de diagnose die bij ontslag wordt beschouwd als de voornaamste reden van opname in het ziekenhuis.

De aantallen opgenomen personen worden gepresenteerd per 10 000 personen in de bevolking in het betreffende kalenderjaar.Ongevalsletsel, vergiftigingen ..
Ongevalsletsel, vergiftigingen en bepaalde gevolgen van externe oorzaken.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 800-999
ICD-10: S00-T98.
Vergiftiging door geneesmiddelen e.a.
Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen alsmede toxische
gevolgen van stoffen van niet medicinale herkomst.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 960-989
ICD-10: T36-T65.