Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Perioden Zorgaanbod Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen Gemiddelde verpleegduur (dagen)
2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- diagnoses bij ziekenhuisopname;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
- beroepen in de gezondheidszorg.
2019 en 2020 nader voorlopig, 2021 voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
Alle jaren zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.


Wijzigingen per 20 december 2022:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wijzigingen per 14 juli 2022:
- Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Zorgaanbod
Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen, beroepen in de gezondheidszorg en uitgaven aan gezondheidszorg.
Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
Totaal aantal bedden, opnames, verpleegdagen en verpleegduur voor alle ziekenhuizen samen (algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen inclusief revalidatieinstellingen). In de jaren 1932-1964 exclusief sanatoria voor tbc-patiënten en neurosenklinieken; tot 1972 exclusief militaire ziekenhuizen. Bron: 1925-1964: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid.
Gemiddelde verpleegduur
Het gemiddeld aantal verpleegdagen per ziekenhuisopname.