Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Goederengroepen Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2009 december 24.688.891 26.705.265
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2009 274.020.047 309.359.084
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 januari 24.568.841 26.787.545
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 februari 23.753.659 27.599.019
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 maart 28.472.274 32.769.273
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 april 27.050.583 29.621.900
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 mei 27.080.713 29.299.021
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 juni 29.634.122 32.151.783
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 juli 27.714.893 30.698.865
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 augustus 26.372.096 29.461.904
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 september 28.008.366 32.707.867
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 oktober 29.471.590 32.822.287
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 november 30.004.794 34.071.966
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 december 29.776.456 33.549.752
Totaal goederengroepen. Totaal landen(groepen) 2010 331.908.387 371.541.182
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde en de
in- en uitvoerhoeveelheden ingedeeld naar afdelingen, hoofdstukken
en goederengroepen. De afdelingen en hoofdstukken volgen uit de
nomenclatuur van de internationale handelsstatistiek (Geharmoniseerd
Systeem). Goederengroepen zijn goederencodes bestaande uit zes digits
en volgen de indeling van het Geharmoniseerd Systeem.
De gegevens worden vervolgens verder ingedeeld naar landen(groepen)
en (sub)continenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel kunnen worden aangepast op basis
van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.
Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig
karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig, door een
bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien
weken na afloop van de betreffende maand.
In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het
voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve
jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Deze tabel is per 30 augustus 2011 stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit
EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit
niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten
tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen
volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde,
inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.