Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Perioden Uitkeringen volksverzekeringen AOW-uitkeringen (x 1000) Uitkeringen volksverzekeringen Anw-uitkeringen (x 1000) Uitkeringen volksverzekeringen AKW-gerechtigden (x 1000)
2020 maart* 3.465,4 27,8 1.888,4
2020 april* 3.465,5 27,7
2020 mei* 3.470,3 27,4
2020 juni* 3.475,5 27,3 1.886,2
2020 juli* 3.484,4 27,2
2020 augustus* 3.491,8 26,9
2020 september* 3.499,1 26,7 1.882,5
2020 oktober* 3.505,1 26,5
2020 november* 3.510,0 26,1
2020 december* 3.514,7 25,6 1.879,7
2021 januari* 3.517,2 25,9
2021 februari* 3.518,5 25,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid.
De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en
kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers:
De cijfers kunnen zowel een voorlopig, nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden. Bij de bijstand zijn de nieuwste cijfers gebaseerd op een raming en daarom voorlopig. Na drie maanden worden deze voorlopige cijfers overschreven door nader voorlopige cijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2021:
Toegevoegd zijn:
- de voorlopige cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van februari 2021;
- de voorlopige cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van januari 2021;
- de voorlopige cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van januari 2021.

Nader voorlopig geworden zijn:
- de cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van oktober 2020.

Definitief geworden zijn:
- de cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van december en jaar 2020;
- de cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van november 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in april 2021.

Toelichting onderwerpen

Uitkeringen volksverzekeringen
Volksverzekering
Wettelijke regeling die onder nadere voorwaarden alle ingezetenen aanspraak op een sociale uitkering geeft.
Volksverzekeringen zijn o.a. de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
AOW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW).
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:

Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Anw-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

De Anw regelt het recht op uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Er bestaat alleen recht op een Anw-uitkering als de overledene op de dag van overlijden voor de Anw verzekerd was.
Het gaat om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Per 1 juli 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in.


AKW-gerechtigden
Het aantal AKW-gerechtigden op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW).

De AKW regelt een financiële tegemoetkoming voor verzekerden die kinderen (tot 18 jaar) verzorgen en opvoeden.
Het gaat om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
De AKW is een kwartaalstatistiek. Het betreft cijfers over de vier verslagkwartalen. Jaarlijks wordt ook het jaargemiddelde berekend van de 4 kwartalen.