Aandelen en obligaties; totaal rendement Euronext Amsterdam, 2000 - 2003

Aandelen en obligaties; totaal rendement Euronext Amsterdam, 2000 - 2003

Perioden Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen algemeen (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen indirecte belegging (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Totaal directe vastgoed belegging (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Directe vastgoedbelegging in Nederland (1993=100) Totaal rendement voor aandelen Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen directe belegging Directe vastgoedbelegging wereldwijd (1993=100)
2003 januari 8,7 -8,6 11,7 6,7 11,8
2003 februari 5,7 -10,3 8,3 3,7 8,3
2003 maart 1,0 -15,3 3,9 -0,4 3,7
2003 april 4,3 -15,6 8,0 3,4 7,8
2003 mei 4,5 -14,6 8,2 7,5 6,9
2003 juni 11,9 -6,3 15,1 13,9 14,2
2003 juli 13,6 -0,1 16,0 9,0 16,5
2003 augustus 14,2 5,2 15,5 8,1 16,5
2003 september 21,4 9,6 23,3 10,2 26,0
2003 oktober 13,2 12,3 13,2 5,7 14,4
2003 november 12,5 11,4 12,5 10,4 12,8
2003 december 13,8 14,5 13,5 10,3 14,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Totaal (12 maandelijks) rendement van aandelen, naar sectoren,
bedrijfsklassen en beleggingsmaatschappijen. Totaal rendement van
obligaties; naar emittent en looptijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000
Frequentie: Stopgezet.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Totaal rendement voor aandelen
Het totaal rendement geeft de procentuele aanwas weer van de herbeleg-
gingsindex over de periode t1-t2. Dit totale rendement is opgebouwd uit
twee componenten, namelijk het koersrendement en het dividendrendement.
Herbeleggingsindex vastgoedfondsen
In samenwerking met de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde
(SBV) berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse
effectenbeurs genoteerde Nederlandse ondernemingen die in vastgoed
beleggen. Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor
ondernemingen die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen
die beleggen in aandelen van vastgoedfondsen.
Vastgoedfondsen algemeen
Vastgoedfondsen directe belegging
Totaal rendement van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks in
vastgoed beleggen. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt in
vastgoedfondsen die binnen Nederland beleggen en vastgoedfondsen die
wereldwijd beleggen.
Totaal directe vastgoed belegging
Directe vastgoedbelegging in Nederland
Directe vastgoedbelegging wereldwijd
Vastgoedfondsen indirecte belegging
Totaal rendement van alle waargenomen vastgoedfondsen die in
aandelen van andere vastgoedmaatschappijen beleggen.