Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Mannen Partnerschap (0/00) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat, r... Vrouwen Partnerschap (0/00) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Mannen Partnerschap (jaar) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Vrouwen Partnerschap (jaar) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties, rela.. (per 1 000 inwoners) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Totaal nieuw gesloten partnerschappen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Nieuw gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Totaal huwelijken omgezet in partners... (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Huwelijk omgezet in partnerschap Tussen vrouwen (aantal)
2021 1.395 1.370 7,8 7,7 39,4 36,6 26.149 1,49 25.321 363 465 26.149 25.321 363 465
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Dit is exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Huwende personen naar burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.
Mannen
Partnerschap
Mannen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Vrouwen
Partnerschap
Vrouwen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Naar geslacht en burgerlijke staat, r...
Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat vóór het huwelijk per duizend van de gemiddelde bevolking naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen
Partnerschap
Mannen met die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk per duizend van de gemiddelde gepartnerde mannelijke bevolking van 15 jaar of ouder.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Vrouwen
Partnerschap
Vrouwen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk per duizend van de gemiddelde gepartnerde vrouwelijke bevolking van 15 jaar of ouder.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui...
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting (exclusief sluiting van geregistreerd partnerschap) naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting:
Het rekenkundige gemiddelde van alle leeftijden van personen die een huwelijk sluiten.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Partnerschap
Betreft omzettingen van geregistreerde partnerschappen naar huwelijken.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Vrouwen
Partnerschap
Betreft omzettingen van geregistreerde partnerschappen naar huwelijken.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Totaal gesloten partnerschappen
Totaal partnerschapsregistraties
Totaal partnerschapsregistraties, rela..
Totaal partnerschapsregistraties, relatief.
Totaal partnerschapsregistraties per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen
Nieuw gesloten partnerschappen
Gesloten partnerschappen van personen met voorgaande burgerlijke staat ongehuwd, verweduwd of gescheiden.

Ongehuwd:
Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Totaal nieuw gesloten partnerschappen
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen
Huwelijk omgezet in partnerschap
Vanaf 1 april 2001 tot 1 maart 2009 was het mogelijk om een huwelijk om te laten zetten in een partnerschapsregistratie door een ambtenaar van Burgerzaken.
Totaal huwelijken omgezet in partners...
Totaal huwelijken omgezet in partnerschappen.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen