Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020

Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Totale bevolking Mannen en vrouwen (aantal) Eerste generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal) Tweede generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal)
Totaal Totaal Zeeland (PV) 2020 383.488 41.053 31.473
Totaal Totaal Overig Zeeland (CR) 2020 278.296 22.745 20.096
Totaal Nederlandse achtergrond Zeeland (PV) 2020 310.962
Totaal Nederlandse achtergrond Overig Zeeland (CR) 2020 235.455
Totaal Met migratieachtergrond Zeeland (PV) 2020 72.526 41.053 31.473
Totaal Met migratieachtergrond Overig Zeeland (CR) 2020 42.841 22.745 20.096
Totaal Westerse migratieachtergrond Zeeland (PV) 2020 48.543 27.131 21.412
Totaal Westerse migratieachtergrond Overig Zeeland (CR) 2020 24.971 12.610 12.361
Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Zeeland (PV) 2020 23.983 13.922 10.061
Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Overig Zeeland (CR) 2020 17.870 10.135 7.735
Totaal Afrika Zeeland (PV) 2020 6.741 3.716 3.025
Totaal Afrika Overig Zeeland (CR) 2020 5.160 2.727 2.433
Totaal Amerika Zeeland (PV) 2020 7.035 3.484 3.551
Totaal Amerika Overig Zeeland (CR) 2020 5.463 2.616 2.847
Totaal Azië Zeeland (PV) 2020 13.570 6.994 6.576
Totaal Azië Overig Zeeland (CR) 2020 10.759 5.319 5.440
Totaal Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Zeeland (PV) 2020 44.894 26.763 18.131
Totaal Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Overig Zeeland (CR) 2020 21.233 12.008 9.225
Totaal Oceanië Zeeland (PV) 2020 286 96 190
Totaal Oceanië Overig Zeeland (CR) 2020 226 75 151
Totaal Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Zeeland (PV) 2020 38.140 22.978 15.162
Totaal Europese Unie (excl. Nederlandse acht... Overig Zeeland (CR) 2020 16.751 9.480 7.271
Totaal Afghanistan Zeeland (PV) 2020 368 272 96
Totaal Afghanistan Overig Zeeland (CR) 2020 264 190 74
Totaal Australië Zeeland (PV) 2020 218 66 152
Totaal Australië Overig Zeeland (CR) 2020 181 55 126
Totaal België Zeeland (PV) 2020 19.930 12.005 7.925
Totaal België Overig Zeeland (CR) 2020 3.551 1.583 1.968
Totaal Brazilië Zeeland (PV) 2020 382 237 145
Totaal Brazilië Overig Zeeland (CR) 2020 279 163 116
Totaal Canada en overig Noord-Amerika Zeeland (PV) 2020 298 71 227
Totaal Canada en overig Noord-Amerika Overig Zeeland (CR) 2020 240 56 184
Totaal China Zeeland (PV) 2020 901 608 293
Totaal China Overig Zeeland (CR) 2020 670 448 222
Totaal Colombia Zeeland (PV) 2020 248 115 133
Totaal Colombia Overig Zeeland (CR) 2020 183 75 108
Totaal Dominicaanse Republiek Zeeland (PV) 2020 146 80 66
Totaal Dominicaanse Republiek Overig Zeeland (CR) 2020 117 62 55
Totaal Duitsland Zeeland (PV) 2020 5.306 2.038 3.268
Totaal Duitsland Overig Zeeland (CR) 2020 3.784 1.433 2.351
Totaal Egypte Zeeland (PV) 2020 327 209 118
Totaal Egypte Overig Zeeland (CR) 2020 252 153 99
Totaal Ethiopië Zeeland (PV) 2020 471 349 122
Totaal Ethiopië Overig Zeeland (CR) 2020 355 257 98
Totaal Filippijnen Zeeland (PV) 2020 471 311 160
Totaal Filippijnen Overig Zeeland (CR) 2020 303 186 117
Totaal Frankrijk Zeeland (PV) 2020 981 423 558
Totaal Frankrijk Overig Zeeland (CR) 2020 602 276 326
Totaal Ghana Zeeland (PV) 2020 74 38 36
Totaal Ghana Overig Zeeland (CR) 2020 54 22 32
Totaal Griekenland Zeeland (PV) 2020 350 252 98
Totaal Griekenland Overig Zeeland (CR) 2020 249 175 74
Totaal Hongarije Zeeland (PV) 2020 511 370 141
Totaal Hongarije Overig Zeeland (CR) 2020 380 264 116
Totaal Hongkong Zeeland (PV) 2020 137 74 63
Totaal Hongkong Overig Zeeland (CR) 2020 107 57 50
Totaal India Zeeland (PV) 2020 349 193 156
Totaal India Overig Zeeland (CR) 2020 180 68 112
Totaal Indonesië Zeeland (PV) 2020 5.896 1.519 4.377
Totaal Indonesië Overig Zeeland (CR) 2020 4.925 1.242 3.683
Totaal Irak Zeeland (PV) 2020 691 469 222
Totaal Irak Overig Zeeland (CR) 2020 554 376 178
Totaal Iran Zeeland (PV) 2020 329 257 72
Totaal Iran Overig Zeeland (CR) 2020 239 177 62
Totaal Italië Zeeland (PV) 2020 561 302 259
Totaal Italië Overig Zeeland (CR) 2020 355 177 178
Totaal Japan Zeeland (PV) 2020 28 17 11
Totaal Japan Overig Zeeland (CR) 2020 24 13 11
Totaal (voormalig) Joegoslavië Zeeland (PV) 2020 1.872 1.164 708
Totaal (voormalig) Joegoslavië Overig Zeeland (CR) 2020 1.346 835 511
Totaal Kaapverdië Zeeland (PV) 2020 48 19 29
Totaal Kaapverdië Overig Zeeland (CR) 2020 40 16 24
Totaal Marokko Zeeland (PV) 2020 2.390 1.035 1.355
Totaal Marokko Overig Zeeland (CR) 2020 1.996 850 1.146
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Zeeland (PV) 2020 2.106 1.077 1.029
Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Overig Zeeland (CR) 2020 1.470 740 730
Totaal Oostenrijk Zeeland (PV) 2020 316 107 209
Totaal Oostenrijk Overig Zeeland (CR) 2020 233 86 147
Totaal Pakistan Zeeland (PV) 2020 149 92 57
Totaal Pakistan Overig Zeeland (CR) 2020 56 40 16
Totaal Polen Zeeland (PV) 2020 4.292 3.395 897
Totaal Polen Overig Zeeland (CR) 2020 2.983 2.297 686
Totaal Portugal Zeeland (PV) 2020 966 758 208
Totaal Portugal Overig Zeeland (CR) 2020 887 697 190
Totaal Somalië Zeeland (PV) 2020 575 362 213
Totaal Somalië Overig Zeeland (CR) 2020 401 255 146
Totaal (voormalige) Sovjet-Unie Zeeland (PV) 2020 1.526 1.144 382
Totaal (voormalige) Sovjet-Unie Overig Zeeland (CR) 2020 1.124 840 284
Totaal Spanje Zeeland (PV) 2020 589 410 179
Totaal Spanje Overig Zeeland (CR) 2020 440 294 146
Totaal Suriname Zeeland (PV) 2020 2.490 1.139 1.351
Totaal Suriname Overig Zeeland (CR) 2020 2.180 992 1.188
Totaal Turkije Zeeland (PV) 2020 3.310 1.569 1.741
Totaal Turkije Overig Zeeland (CR) 2020 2.013 958 1.055
Totaal Verenigd Koninkrijk Zeeland (PV) 2020 1.825 936 889
Totaal Verenigd Koninkrijk Overig Zeeland (CR) 2020 1.358 669 689
Totaal Verenigde Staten van Amerika Zeeland (PV) 2020 451 234 217
Totaal Verenigde Staten van Amerika Overig Zeeland (CR) 2020 336 174 162
Totaal Vietnam Zeeland (PV) 2020 558 340 218
Totaal Vietnam Overig Zeeland (CR) 2020 551 335 216
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland per 1 januari naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel is opgevolgd door tabel 'Bevolking; migratieachtergrond, generatie, leeftijd, regio, 1 januari'. Zie hiervoor de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen en vrouwen
Eerste generatie migratieachtergrond
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Mannen en vrouwen
Tweede generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Mannen en vrouwen