Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten 1994-2010

Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten 1994-2010

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Totaal 4 grootste gemeenten (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Amsterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Rotterdam (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Den Haag (aantal) 25 grote gemeenten 4 grootste gemeenten Utrecht (aantal)
Bedrog Totaal soort verdachte Totaal leeftijd 2010* 3.210 645 240 180 165 55
Bedrog Totaal soort verdachte Jonger dan 25 jaar 2010* 1.000 225 80 65 55 20
Bedrog Totaal soort verdachte Minderjarigen 2010* 285 65 30 25 10 0
Bedrog Totaal soort verdachte Meerderjarigen 2010* 2.920 580 210 155 160 55
Bedrog Totaal soort verdachte 18 - 24 jaar 2010* 720 160 55 40 45 20
Bedrog Totaal soort verdachte Jonger dan 15 jaar 2010* 35 10 5 - 0 0
Bedrog Totaal soort verdachte 15 - 19 jaar 2010* 445 100 40 35 20 5
Bedrog Totaal soort verdachte 20 - 24 jaar 2010* 525 115 35 35 30 15
Bedrog Totaal soort verdachte 25 - 29 jaar 2010* 455 100 45 25 25 5
Bedrog Totaal soort verdachte 30 - 34 jaar 2010* 380 90 30 20 35 5
Bedrog Totaal soort verdachte 35 - 39 jaar 2010* 365 60 25 15 15 5
Bedrog Totaal soort verdachte 40 - 44 jaar 2010* 335 50 20 15 15 5
Bedrog Totaal soort verdachte 45 - 49 jaar 2010* 270 45 15 15 10 5
Bedrog Totaal soort verdachte 50 - 54 jaar 2010* 180 30 5 10 10 5
Bedrog Totaal soort verdachte 55 - 59 jaar 2010* 115 25 10 5 5 0
Bedrog Totaal soort verdachte 60 - 64 jaar 2010* 60 10 0 10 0 0
Bedrog Totaal soort verdachte 65 jaar of ouder 2010* 40 5 0 0 0 -
Bedrog Totaal soort verdachte Leeftijd verdachte onbekend 2010* 5 0 0 - - -
Bedrog Rechtspersonen Totaal leeftijd 2010* 5 0 0 - - -
Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 25 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen Minderjarigen 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen Meerderjarigen 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 18 - 24 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 15 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 15 - 19 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 20 - 24 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 25 - 29 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 30 - 34 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 35 - 39 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 40 - 44 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 45 - 49 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 50 - 54 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 55 - 59 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 60 - 64 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen 65 jaar of ouder 2010* - - - - - -
Bedrog Rechtspersonen Leeftijd verdachte onbekend 2010* 5 0 0 - - -
Bedrog Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2010* 3.205 645 240 180 165 55
Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 25 jaar 2010* 1.000 225 80 65 55 20
Bedrog Natuurlijke personen Minderjarigen 2010* 285 65 30 25 10 0
Bedrog Natuurlijke personen Meerderjarigen 2010* 2.920 580 210 155 160 55
Bedrog Natuurlijke personen 18 - 24 jaar 2010* 720 160 55 40 45 20
Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 15 jaar 2010* 35 10 5 - 0 0
Bedrog Natuurlijke personen 15 - 19 jaar 2010* 445 100 40 35 20 5
Bedrog Natuurlijke personen 20 - 24 jaar 2010* 525 115 35 35 30 15
Bedrog Natuurlijke personen 25 - 29 jaar 2010* 455 100 45 25 25 5
Bedrog Natuurlijke personen 30 - 34 jaar 2010* 380 90 30 20 35 5
Bedrog Natuurlijke personen 35 - 39 jaar 2010* 365 60 25 15 15 5
Bedrog Natuurlijke personen 40 - 44 jaar 2010* 335 50 20 15 15 5
Bedrog Natuurlijke personen 45 - 49 jaar 2010* 270 45 15 15 10 5
Bedrog Natuurlijke personen 50 - 54 jaar 2010* 180 30 5 10 10 5
Bedrog Natuurlijke personen 55 - 59 jaar 2010* 115 25 10 5 5 0
Bedrog Natuurlijke personen 60 - 64 jaar 2010* 60 10 0 10 0 0
Bedrog Natuurlijke personen 65 jaar of ouder 2010* 40 5 0 0 0 -
Bedrog Natuurlijke personen Leeftijd verdachte onbekend 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2010* 0 - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Jonger dan 25 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Minderjarigen 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Meerderjarigen 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 18 - 24 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Jonger dan 15 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 15 - 19 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 20 - 24 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 25 - 29 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 30 - 34 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 35 - 39 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 40 - 44 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 45 - 49 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 50 - 54 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 55 - 59 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 60 - 64 jaar 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend 65 jaar of ouder 2010* - - - - - -
Bedrog Soort verdachte onbekend Leeftijd verdachte onbekend 2010* 0 - - - - -
Bedrog Mannen Totaal leeftijd 2010* 2.375 490 185 135 125 45
Bedrog Mannen Jonger dan 25 jaar 2010* 740 155 60 50 30 15
Bedrog Mannen Minderjarigen 2010* 225 40 20 20 5 -
Bedrog Mannen Meerderjarigen 2010* 2.150 450 170 115 120 45
Bedrog Mannen 18 - 24 jaar 2010* 520 115 40 30 30 15
Bedrog Mannen Jonger dan 15 jaar 2010* 20 5 5 - - -
Bedrog Mannen 15 - 19 jaar 2010* 350 70 30 25 10 5
Bedrog Mannen 20 - 24 jaar 2010* 370 80 25 25 20 10
Bedrog Mannen 25 - 29 jaar 2010* 350 75 30 20 20 5
Bedrog Mannen 30 - 34 jaar 2010* 290 70 25 15 25 5
Bedrog Mannen 35 - 39 jaar 2010* 285 50 25 10 15 0
Bedrog Mannen 40 - 44 jaar 2010* 240 45 15 10 15 5
Bedrog Mannen 45 - 49 jaar 2010* 190 35 10 10 10 5
Bedrog Mannen 50 - 54 jaar 2010* 125 25 5 10 5 5
Bedrog Mannen 55 - 59 jaar 2010* 85 20 10 5 5 0
Bedrog Mannen 60 - 64 jaar 2010* 40 10 - 10 0 0
Bedrog Mannen 65 jaar of ouder 2010* 30 5 0 0 0 -
Bedrog Mannen Leeftijd verdachte onbekend 2010* - - - - - -
Bedrog Vrouwen Totaal leeftijd 2010* 825 150 50 45 40 15
Bedrog Vrouwen Jonger dan 25 jaar 2010* 260 65 20 20 20 5
Bedrog Vrouwen Minderjarigen 2010* 60 20 10 5 5 0
Bedrog Vrouwen Meerderjarigen 2010* 765 130 40 40 35 10
Bedrog Vrouwen 18 - 24 jaar 2010* 200 45 10 10 15 5
Bedrog Vrouwen Jonger dan 15 jaar 2010* 15 5 - - 0 0
Bedrog Vrouwen 15 - 19 jaar 2010* 95 30 10 10 10 -
Bedrog Vrouwen 20 - 24 jaar 2010* 155 35 10 10 10 5
Bedrog Vrouwen 25 - 29 jaar 2010* 105 25 10 5 5 0
Bedrog Vrouwen 30 - 34 jaar 2010* 85 20 5 5 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting in de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM), onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond.

De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten. In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:
- soort misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijd van de verdachte.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschreven rechtbankstrafzaken
Het totaal van de rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket
van het Openbaar Ministerie (OM).
25 grote gemeenten
Aantal ingeschreven strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in één
van de 25 grote gemeenten. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van
het grotestedenbeleid. Sinds 1995 wordt in Nederland een zogenaamd
grotestedenbeleid (GSB) gevoerd. Dit beleid heeft als doel de
leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de grote steden te
verbeteren. Tegelijkertijd werd een monitoringonderzoek gestart dat als
doel heeft het beleid van informatie te voorzien over de voortgang ervan.
Destijds vielen 25 steden onder de werking van het beleid: 4 grote steden
en 21 middelgrote steden. Deze zijn gekozen als 25 grote gemeenten in deze
tabel. Eén en ander staat beschreven in het boek:'De kracht van de stad'.
A.O. Verweij, E.J. Latuheru (ISEO/EUR). Van Gorcum, 2000.
4 grootste gemeenten
Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is gepleegd in de
4 grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht).
Totaal 4 grootste gemeenten
Het totaal van de afdoeningen van strafzaken waarvan het misdrijf is
gepleegd in de 4 grootste gemeenten.
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht