Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg)
Steenkool 2017 december** 1.243 1.417 1.416 0 828 1.002 -174 0
Steenkool 2018 januari* 1.334 1.295 1.294 0 1.008 969 39 0
Steenkool 2018 februari* 1.247 940 940 0 969 662 307 0
Steenkool 2018 maart* 1.265 1.347 1.346 0 662 745 -83 0
Steenkool 2018 april* 1.154 1.273 1.272 0 745 865 -120 0
Steenkool 2018 mei* 941 1.128 1.128 0 865 1.052 -187 0
Steenkool 2018 juni* 819 727 726 0 1.052 960 92 0
Steenkool 2018 juli* 971 810 810 0 960 799 160 0
Steenkool 2018 augustus* 1.005 1.061 1.061 0 799 856 -56 0
Steenkool 2018 september* 1.102 1.143 1.143 0 856 897 -41 0
Steenkool 2018 oktober* 1.156 1.221 1.221 0 897 962 -66 0
Steenkool 2018 november* 956 988 988 0 964 996 -32 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2017 december** 7 7 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 januari* 8 8 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 februari* 8 7 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 maart* 6 6 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 april* 7 7 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 mei* 7 7 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 juni* 6 6 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 juli* 9 9 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 augustus* 10 10 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 september* 9 9 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 oktober* 7 7 0 0 0 0 0 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2018 november* 7 7 0 0 0 0 0 0
Cokesovencokes 2017 december** 170 162 20 15 6 32 37 -6 0
Cokesovencokes 2018 januari* 171 172 11 9 0 36 48 -12 0
Cokesovencokes 2018 februari* 157 152 9 7 3 48 49 0 0
Cokesovencokes 2018 maart* 176 168 8 7 7 49 42 7 0
Cokesovencokes 2018 april* 159 163 5 0 9 42 41 1 0
Cokesovencokes 2018 mei* 171 166 9 8 11 41 34 8 0
Cokesovencokes 2018 juni* 160 161 13 12 5 34 42 -8 0
Cokesovencokes 2018 juli* 173 170 8 8 3 42 45 -3 0
Cokesovencokes 2018 augustus* 159 175 8 4 0 45 69 -24 0
Cokesovencokes 2018 september* 134 167 11 9 5 69 107 -39 0
Cokesovencokes 2018 oktober* 168 172 8 3 0 107 119 -12 0
Cokesovencokes 2018 november* 177 154 9 8 14 120 92 27 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Overige verbruikers zijn bijvoorbeeld de dienstensector en huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1990 tot en met november 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2016 en 2017 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3 augustus 2018
- cijfers over het aanbod en verbruik van bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes zijn vanaf 1990 toegevoegd.
- Vanaf verslagjaar 2015 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool gehaald.
- voorlopige cijfers van januari tot en met mei 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie op de aanbodzijde is het niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaren van verslagjaar 2014 en eerder terug te leggen. Deze tabel wordt opgevolgd door Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.