Waterverbruik; nijverheid bedrijfstak (SBI'74), 1981 - 1991

Waterverbruik; nijverheid bedrijfstak (SBI'74), 1981 - 1991

SBI '74 Periode Totaal waterverbruik (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Totaal leidingwater (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Voor koeling (mln m3) Saldo ontvangen en geleverd leidingwater Overig (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Totaal zoet grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Zoet grondwater Overig verbruik (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Totaal brak of zout grondwater (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Verbruikt voor koeling (mln m3) Zelfgewonnen grondwater Brak of zout grondwater Overig verbruik (mln m3)
1-3 Totaal industrie en delfstoffenwin. 1991 2.903,47 222,27 65,11 157,16 205,58 88,80 116,78 47,55 44,82 2,73
1 Delfstoffenwinning 1991 0,70 0,49 0,07 0,42 0,07 0,05 0,02 0,09 0,09 0,00
2-3 Totaal industrie 1991 2.902,78 221,78 65,04 156,74 205,51 88,76 116,75 47,46 44,73 2,73
20/21 Voedings- en genotmiddelenind. 1991 208,73 33,84 5,78 28,06 76,83 37,42 39,41 3,05 2,47 0,58
22 Textielindustrie 1991 11,38 3,14 0,37 2,77 4,50 0,26 4,24 0,01 - 0,01
23/24 Kleding- en lederindustrie 1991 0,78 0,52 0,06 0,46 0,21 0,07 0,14 0,00 0,00 0,00
25 Hout en meubelindustrie 1991 2,10 1,94 0,11 1,83 0,12 0,08 0,04 - - -
26 Papierindustrie 1991 98,14 9,85 0,37 9,48 30,85 1,76 29,09 0,00 0,00 0,00
27 Grafische industrie 1991 4,07 2,90 0,34 2,56 1,01 0,86 0,15 - - -
28 Aardolie industrie 1991 126,40 26,85 4,47 22,38 0,21 0,21 0,00 0,06 0,01 0,05
29/30 Chemische- garen- en vezelind. 1991 1.906,92 49,03 12,20 36,83 43,11 20,07 23,04 25,42 24,83 0,59
31 Rubber en kunststofverwerkende ind. 1991 19,22 2,86 1,84 1,02 14,70 14,11 0,59 0,06 0,06 0,00
32 Bouwmaterialenindustrie 1991 218,47 4,97 0,39 4,58 14,46 1,63 12,83 - - -
33 Basismetaalindustrie 1991 237,84 37,03 33,69 3,34 7,01 4,25 2,76 18,79 17,29 1,50
34 Metaalproductenindustrie 1991 20,52 14,41 1,24 13,17 3,92 2,96 0,96 0,06 0,06 0,00
35 Machine industrie 1991 9,42 7,77 0,82 6,95 1,25 0,78 0,47 - - -
36 Elektrotechnische industrie 1991 23,65 15,61 2,60 13,01 6,03 3,87 2,16 0,00 0,00 0,00
37 Transportmiddelenindustrie 1991 13,32 10,11 0,68 9,43 0,55 0,39 0,16 0,00 0,00 0,00
38/39 Instrum.-, optische en ov. ind. 1991 1,82 0,97 0,10 0,87 0,75 0,05 0,70 0,00 0,00 0,00
4 Elektriciteitscentrales 1991 8.144,42 6,27 0,07 6,20 61,07 0,59 60,48 - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Waterverbruik door industrie, delfstoffenwinning en elektriciteits -
centrales (SBI '74)
1981, 1986,1991
Gewijzigd op 04 september 2000.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal waterverbruik
Saldo ontvangen en geleverd leidingwater
Al het leidingwater dat ontvangen is minus het leidingwater dat
doorgeleverd is aan andere verbruikers.
Totaal leidingwater
Voor koeling
Van het totaal saldo ontvangen en geleverd leidingwater wordt een deel
verbruikt voor koeling.
Overig
Zelfgewonnen grondwater
Water dat door het bedrijf zelf opgepompt wordt of naar boven komt.
Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Zoet grondwater
Totaal zoet grondwater
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen zoete grondwater wordt een deel verbruikt voor
koeling.
Overig verbruik
Brak of zout grondwater
Totaal brak of zout grondwater
Verbruikt voor koeling
Van het zelfgewonnen brakke en zoute grondwater wordt een deel verbruikt
voor koeling.
Overig verbruik