Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Regio's Inkomens van huishoudens Een- en tweeverdieners Aantal huishoudens Eenverdieners (x 1 000)
Nederland 867,7
Noord-Nederland 103,1
Oost-Nederland 192,2
West-Nederland 367,9
Zuid-Nederland 204,5
Groningen 33,2
Friesland 40,4
Drenthe 29,5
Overijssel 64,9
Flevoland 14,7
Gelderland 112,7
Utrecht 53,5
Noord-Holland 111,1
Zuid-Holland 179,5
Zeeland 23,8
Noord-Brabant 139,3
Limburg 65,2
Groningen 15,8
Leeuwarden 8,5
Zwolle 9,0
Enschede 16,3
Apeldoorn 12,0
Arnhem 15,7
Nijmegen 12,1
Amersfoort 13,5
Utrecht 20,8
Amsterdam 50,6
Haarlem 17,8
Leiden 16,8
's-Gravenhage 34,0
Rotterdam 60,7
Dordrecht 19,3
Breda 16,5
Tilburg 13,9
's-Hertogenbosch 8,8
Eindhoven 21,1
Geleen/Sittard 11,3
Heerlen 15,5
Maastricht 10,0
Geen stadsgewest 447,6
Groningen 6,4
Leeuwarden 3,5
Zwolle 4,4
Enschede 7,3
Apeldoorn 8,3
Arnhem 5,4
Nijmegen 5,4
Amersfoort 7,0
Utrecht 12,7
Amsterdam 34,2
Haarlem 7,5
Leiden 12,7
Den Haag 23,3
Rotterdam 47,5
Dordrecht 16,1
Breda 7,6
Tilburg 9,9
Den Bosch 7,0
Eindhoven 15,6
Geleen/Sittard 8,4
Heerlen 12,1
Maastricht 5,7
Geen grootstedelijke agglomeratie 599,8
Oost Groningen 11,0
Delfzijl en omgeving 4,0
Overig Groningen 18,2
Noord-Friesland 20,7
Zuidwest-Friesland 6,8
Zuidoost-Friesland 13,0
Noord-Drenthe 10,5
Zuidoost-Drenthe 10,9
Zuidwest-Drenthe 8,0
Noord-Overijssel 20,6
Zuidwest-Overijssel 7,2
Twente 37,0
Veluwe 40,7
Achterhoek 23,0
Arnhem/Nijmegen 34,1
Zuidwest-Gelderland 14,9
Utrecht 53,5
Kop van Noord-Holland 19,3
Alkmaar en omgeving 12,3
IJmond 9,1
Agglomeratie Haarlem 8,8
Zaanstreek 7,5
Groot-Amsterdam 41,9
Het Gooi en Vechtstreek 12,3
Agglomeratie Leiden/Bollenstreek 19,9
Agglomeratie 's-Gravenhagen 28,0
Delft en Westland 10,5
Oost-Zuid-Holland 20,2
Groot-Rijnmond 72,7
Zuidoost-Zuid-Holland 28,3
Zeeuwsch-Vlaanderen 6,8
Overig Zeeland 17,0
West-Noord-Brabant 36,0
Midden-Noord-Brabant 25,5
Noordoost-Noord-Brabant 35,4
Zuidoost-Noord-Brabant 42,4
Noord-Limburg 13,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Besteedbaar inkomen en inkomensverdelingen van personen en huishoudens
Per gemeente (1 - 1- 2000), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-
1999
Gewijzigd op 02 juli 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Inkomens van huishoudens
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudensinkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.
Een- en tweeverdieners
Als in een particulier huishouden een (echt)paar voorkomt waarbij beide
partners belastbaar inkomen hebben en de leeftijd beneden de 65 jaar is,
dan behoort dit (echt)paar tot de groep tweeverdieners.
Eenverdieners zijn huishoudens waarvan slechts een van de partners
belastbaar inkomen heeft.
Het belastbaar inkomen is de grondslag voor de heffing van de premies
volksverzekering en de inkomstenbelasting. De belastingvrije som is
hierop nog niet in mindering gebracht.
Aantal huishoudens
Eenverdieners
Aantal eenverdieners. Als in een particulier huishouden een (echt)paar
voorkomt waarvan slechts één van beide partners belastbaar inkomen heeft,
en de leeftijd van beide partners beneden de 65 jaar is, dan behoort dit
(echt)paar tot de groep eenverdieners.