Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken, 1990-2016

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken, 1990-2016

Winter/zomer Kort/lang Perioden Vakanties Nederland Algemene gegevens Totaal aantal vakanties (x 1 000) Vakanties Nederland Uitgaven voor vakantie Totale uitgaven voor vakanties (mln euro) Vakanties buitenland Algemene gegevens Totaal aantal vakanties (x 1 000) Vakanties buitenland Uitgaven voor vakantie Totale uitgaven voor vakanties (mln euro)
Totaal winter/zomer Totaal aantal vakanties 2016 17.583 3.016 17.938 12.633
Totaal winter/zomer Aantal korte vakanties 2016 9.518 1.139 3.603 890
Totaal winter/zomer Aantal lange vakanties 2016 8.065 1.878 14.335 11.744
Winter Totaal aantal vakanties 2016 7.401 1.089 7.339 4.794
Winter Aantal korte vakanties 2016 4.620 572 2.113 517
Winter Aantal lange vakanties 2016 2.781 518 5.226 4.276
Zomer Totaal aantal vakanties 2016 10.181 1.927 10.598 7.840
Zomer Aantal korte vakanties 2016 4.898 567 1.489 372
Zomer Aantal lange vakanties 2016 5.283 1.360 9.109 7.467
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over het aantal vakanties, aantal overnachtingen, bestemming, logiesvorm, vervoermiddel en uitgaven voor vakanties.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vakanties Nederland
Algemene gegevens
Totaal aantal vakanties
Uitgaven voor vakantie
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend.
Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.
Totale uitgaven voor vakanties
Vakanties buitenland
Als bestemming wordt gerekend het land waar men het grootste aantal overnachtingen heeft doorgebracht.
Algemene gegevens
Totaal aantal vakanties
Uitgaven voor vakantie
Dit zijn de specifieke kosten die gemaakt zijn voor de vakantie zelf, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie, zoals verzekeringen, entrees, souvenirs, foto- en filmmateriaal.
De uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, kampeeruitrusting en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze niet aan één vakantie kunnen worden toegerekend.
Dit geldt ook voor de huur van een vaste stand- of ligplaats, die eveneens voor een onbekend aantal vakanties wordt benut.
Totale uitgaven voor vakanties