Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Beroepen Persoonskenmerken Perioden Positie in de werkkring Totaal werknemers (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 35 uur of meer per week (x 1000)
Totaal beroepen Mannen en vrouwen 1996 5.456 418 1.323 4.443
Totaal beroepen Mannen en vrouwen 2000 6.116 578 1.645 4.694
Totaal beroepen Mannen en vrouwen 2005 6.103 662 1.898 4.359
Totaal beroepen Mannen en vrouwen 2006 6.195 674 1.950 4.450
Totaal beroepen Mannen 1996 3.364 71 330 3.469
Totaal beroepen Mannen 2000 3.618 101 405 3.655
Totaal beroepen Mannen 2005 3.411 110 458 3.413
Totaal beroepen Mannen 2006 3.432 109 469 3.461
Totaal beroepen Vrouwen 1996 2.093 347 993 974
Totaal beroepen Vrouwen 2000 2.499 478 1.239 1.039
Totaal beroepen Vrouwen 2005 2.692 551 1.440 946
Totaal beroepen Vrouwen 2006 2.763 565 1.480 988
1 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 1996 416 78 107 247
1 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 2000 454 98 115 254
1 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 2005 485 109 138 258
1 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 2006 493 104 144 264
1 Elementaire beroepen Mannen 1996 235 25 31 189
1 Elementaire beroepen Mannen 2000 250 30 33 194
1 Elementaire beroepen Mannen 2005 273 34 48 205
1 Elementaire beroepen Mannen 2006 290 35 52 214
1 Elementaire beroepen Vrouwen 1996 181 53 76 58
1 Elementaire beroepen Vrouwen 2000 204 68 82 60
1 Elementaire beroepen Vrouwen 2005 212 75 90 53
1 Elementaire beroepen Vrouwen 2006 204 70 92 49
2 Lagere beroepen Mannen en vrouwen 1996 1.474 146 375 1.067
2 Lagere beroepen Mannen en vrouwen 2000 1.553 201 410 1.048
2 Lagere beroepen Mannen en vrouwen 2005 1.469 224 436 948
2 Lagere beroepen Mannen en vrouwen 2006 1.500 234 437 977
2 Lagere beroepen Mannen 1996 911 24 99 853
2 Lagere beroepen Mannen 2000 918 35 102 845
2 Lagere beroepen Mannen 2005 837 39 111 778
2 Lagere beroepen Mannen 2006 847 37 112 799
2 Lagere beroepen Vrouwen 1996 563 122 276 213
2 Lagere beroepen Vrouwen 2000 635 166 308 202
2 Lagere beroepen Vrouwen 2005 632 186 325 170
2 Lagere beroepen Vrouwen 2006 652 196 324 177
4 Middelbare beroepen Mannen en vrouwen 1996 2.097 130 497 1.832
4 Middelbare beroepen Mannen en vrouwen 2000 2.320 180 610 1.900
4 Middelbare beroepen Mannen en vrouwen 2005 2.273 221 707 1.724
4 Middelbare beroepen Mannen en vrouwen 2006 2.311 226 744 1.737
4 Middelbare beroepen Mannen 1996 1.258 12 102 1.403
4 Middelbare beroepen Mannen 2000 1.349 18 122 1.465
4 Middelbare beroepen Mannen 2005 1.239 19 136 1.358
4 Middelbare beroepen Mannen 2006 1.242 19 141 1.360
4 Middelbare beroepen Vrouwen 1996 839 118 396 429
4 Middelbare beroepen Vrouwen 2000 971 161 488 435
4 Middelbare beroepen Vrouwen 2005 1.033 202 571 365
4 Middelbare beroepen Vrouwen 2006 1.069 207 603 377
6 Hogere beroepen Mannen en vrouwen 1996 1.004 50 243 885
6 Hogere beroepen Mannen en vrouwen 2000 1.185 80 358 974
6 Hogere beroepen Mannen en vrouwen 2005 1.269 85 433 947
6 Hogere beroepen Mannen en vrouwen 2006 1.283 88 438 988
6 Hogere beroepen Mannen 1996 630 7 61 687
6 Hogere beroepen Mannen 2000 690 10 95 735
6 Hogere beroepen Mannen 2005 692 12 106 708
6 Hogere beroepen Mannen 2006 682 13 104 720
6 Hogere beroepen Vrouwen 1996 374 43 182 199
6 Hogere beroepen Vrouwen 2000 495 70 264 239
6 Hogere beroepen Vrouwen 2005 577 73 327 239
6 Hogere beroepen Vrouwen 2006 601 75 334 268
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen en vrouwen 1996 418 11 90 376
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen en vrouwen 2000 508 15 130 446
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen en vrouwen 2005 544 21 168 435
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen en vrouwen 2006 525 20 167 424
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen 1996 294 3 33 306
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen 2000 341 5 45 356
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen 2005 327 6 51 327
8 Wetenschappelijke beroepen Mannen 2006 315 5 53 320
8 Wetenschappelijke beroepen Vrouwen 1996 123 9 57 70
8 Wetenschappelijke beroepen Vrouwen 2000 167 11 85 90
8 Wetenschappelijke beroepen Vrouwen 2005 217 15 116 108
8 Wetenschappelijke beroepen Vrouwen 2006 210 15 114 105
9 Onbekend Mannen en vrouwen 1996 47 4 9 36
9 Onbekend Mannen en vrouwen 2000 96 5 22 72
9 Onbekend Mannen en vrouwen 2005 63 2 17 48
9 Onbekend Mannen en vrouwen 2006 83 3 20 61
9 Onbekend Mannen 1996 35 . 4 31
9 Onbekend Mannen 2000 69 2 9 59
9 Onbekend Mannen 2005 42 . 6 37
9 Onbekend Mannen 2006 55 . 7 48
9 Onbekend Vrouwen 1996 12 3 6 5
9 Onbekend Vrouwen 2000 27 2 14 12
9 Onbekend Vrouwen 2005 21 . 11 10
9 Onbekend Vrouwen 2006 27 2 13 13
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over
de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens over beroepen. De gegevens over beroepen zijn gebaseerd op de Standaard Beroepsclassificatie 1992 (SBC'92) van het CBS. De beroepen worden weergegeven in drie aggregatieniveaus: beroepsniveau, beroepsklasse en beroepsgroep. Het beroepsniveau is uitgesplitst in beroepsklassen en de beroepsklassen zijn nog verder uitgesplitst naar beroepsgroepen.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot en met 2006

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Positie in de werkkring
Bij de positie in de werkkring worden de volgende onderscheidingen
gehanteerd:
- Werknemers met een vaste arbeidsrelatie;
- Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie;
- Zelfstandige in eigen bedrijf;
- Meewerkende zelfstandige;
- Overige zelfstandige.
Totaal werknemers
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek
werkt.
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.