Geboorteregeling; geen naar reden en leeftijd van de vrouw, 2003-2013

Geboorteregeling; geen naar reden en leeftijd van de vrouw, 2003-2013

Leeftijd (exact) van de vrouw Perioden Principieel tegen anticonceptie (%) Geen anticonceptie nodig (%)
Totaal leeftijden 18 tot 45 jaar 2013 3 13
18 tot 25 jaar 2013 2 8
25 tot 35 jaar 2013 2 8
35 tot 45 jaar 2013 6 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Vruchtbare vrouwen in Nederland van 18 tot 45 jaar die geen geboorteregelende methode toepassen naar reden en leeftijd (exact).

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de Onderzoeken Gezinsvorming (OG) 2003, 2008 en 2013.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2013.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Principieel tegen anticonceptie
Responderende vruchtbare vrouwen die geen geboorteregelende methode toepassen omdat ze principieel tegen anticonceptie zijn.

Geboorteregeling:
Het nemen van maatregelen om het moment van zwangerschap te beïnvloeden of een zwangerschap te voorkomen.
Geen anticonceptie nodig
Responderende vruchtbare vrouwen die geen geboorteregelende methode toepassen omdat anticonceptie niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat men geen geslachtsgemeenschap heeft.

Geboorteregeling:
Het nemen van maatregelen om het moment van zwangerschap te beïnvloeden of een zwangerschap te voorkomen.
Anticonceptie:
Het voorkomen van zwangerschap.