Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchthavens Perioden Vliegtuigbewegingen Overlandbewegingen (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Alle passagiers naar herkomst/bestemming (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Onbekend (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Europese bestemmingen EU-landen (aantal) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Alle goederen naar herkomst/bestemming (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Onbekend (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Europese bestemmingen EU-landen (ton) Handelsverkeer Postvervoer Herkomst / bestemming post Totaal herkomst/bestemming post (ton) Handelsverkeer Postvervoer Herkomst / bestemming post Europa EU-landen (ton)
Totaal luchthavens van nationaal belang 2021 december* 36.326 3.208.864 3 1.685.840 153.901 0 4.154 1.038 192
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 januari* 31.964 2.831.598 0 1.487.892 131.588 0 3.718 827 172
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 februari* 30.459 3.040.193 1 1.670.142 126.020 0 4.162 824 169
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 maart* 39.107 4.241.663 2 2.309.343 137.570 0 4.913 819 148
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 april* 43.239 5.140.272 0 2.831.221 126.658 0 4.759 688 131
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 mei* 49.637 6.091.195 2 3.435.213 128.112 0 4.805 685 130
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 juni* 48.847 6.118.070 0 3.373.713 125.858 0 5.273 667 117
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 juli* 48.364 6.211.931 0 3.335.514 130.029 0 5.341 584 117
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 augustus* 49.173 6.378.969 3 3.429.215 125.037 0 5.102 549 123
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 september* 47.989 6.108.567 2 3.297.146 130.738 0 5.046 538 141
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 oktober* 47.117 5.854.649 5 3.095.139 135.512 0 5.194 465 140
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022 november* 37.876 4.570.458 2 2.240.055 128.395 0 4.024 461 137
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers, de hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens van nationaal belang.

Overzicht van de inhoud van het EU-cijfer in deze publicatie:
De samenstelling van de Europese Unie tot en met 2004 (EU-15): België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
In 2005 is de Europese Unie (EU-25) uitgebreid met: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
In 2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegevoegd (EU-27).
In 2014 is Kroatië toegevoegd (EU-28).
Per 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 (jaarcijfers) en januari 1999 (maandcijfers).

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief vanaf januari 2020 hebben de cijfers een voorlopig karakter. Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast. Na ontvangst van het volledige jaarbestand worden de maandcijfers definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Tot en met december 2020 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk meegenomen in cijfers van de EU-landen. Dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens te kunnen garanderen. Vanaf januari 2021 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk opgenomen in "Overig Europa".

Per 8 november 2022 zijn de cijfers voor de luchthaven Eindhoven voor de verslagperiode april, mei en juni 2022 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen voor de maanden april, mei en juni 2022 zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 23 december 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers over november 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 1 maand na afloop van de verslagperiode (kalendermaand) gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vliegtuigbewegingen
Het aantal vliegtuigbewegingen is de som van het aantal landingen en
starts tezamen.
Overlandbewegingen
Het aantal starts en landingen bij overlandvluchten; dit zijn vluchten
waarbij de opstijging en de daarop volgende landing niet op hetzelfde
luchtvaartterrein plaatsvinden.
Handelsverkeer
Dit omvat alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als doel
het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling. Deze vluchten
worden als volgt onderverdeeld:
- Geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten welke worden uitgevoerd op een vaste route
volgens een gepubliceerde dienstregeling (lijnvluchten).
- Niet-geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten met een ongeregeld karakter
(chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer).
Passagiersvervoer
De personen die in het commerciële (handels)verkeer zijn vervoerd,
alsmede dienstpassagiers en personen die reizen op gratis verstrekte
vliegbiljetten.
In deze overzichten zijn de direct-transitopassagiers niet meegeteld;
direct-transitopassagiers zijn reizigers welke aankomen en vertrekken met
hetzelfde vluchtnummer, doorgaans is dit ook hetzelfde vliegtuig.
De aangekomen en vertrokken passagiers zijn verder uitgesplitst naar
vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Herkomst / bestemming passagiers
De herkomst en bestemming van passagiers wordt ontleend aan de zgn.
'flightcoupons', hierop staat van elke vlucht de luchthaven (land) van
vertrek en aankomst van het vliegtuig vermeld.
Alle passagiers naar herkomst/bestemming
Europese bestemmingen
Passagiers op vluchten met een Europese luchthaven als herkomst of
bestemming.
EU-landen
Vervoerde passagiers op vluchten naar luchthavens met herkomst of bestemming in de Europese Unie (EU).

Vanaf 2021 hebben de cijfers betrekking op de EU (2020).
De cijfers over het Verenigd Koninkrijk, dat per 1 februari 2020 de EU heeft verlaten, zijn opgenomen bij "overig Europa".

De samenstelling van de EU per 1 februari 2020:
België, Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De cijfers vanaf 2005 tot en met 2020 hebben betrekking op de EU-25
De samenstelling van de Europese Unie per 1 mei 2004: België, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Per 1 januari 2007 behoren Bulgarije en Roemenië en per 1 juli 2013 Kroatië ook tot de Unie, De cijfers van deze drie landen zijn voorlopig echter nog ingedeeld bij "overig Europa".

De cijfers tot en met 2004 hebben betrekking op de EU-15
De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1995: België,
Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Onbekend
Goederenvervoer
Het totaal vervoerde gewicht aan goederen op verkeersvluchten van
luchtvaartmaatschappijen in het handelsverkeer, exclusief post en
passagiers-bagage.
De aangekomen (geloste) en vertrokken (geladen) vracht zijn verder
uitgesplitst naar vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Herkomst / bestemming goederen
Het vervoerde gewicht door de lucht naar landen van herkomst en
bestemming.
Het goederenvervoer naar luchthaven van lading en lossing wordt ontleend
aan de "loadsheets". Op een loadsheet staan de gegevens geregistreerd van
het vervoer van een bepaalde vlucht.
Alle goederen naar herkomst/bestemming
Europese bestemmingen
Goederenvervoer op vluchten met een Europese luchthaven als herkomst of
bestemming.
Van de luchthavens Eindhoven en Maastricht is over de jaren 1997 t/m 1999
geen verdere uitsplitsing mogelijk. Het totaalcijfer is in deze gevallen
hoger dan de som van de subgroepen.
EU-landen
Vervoerde goederen op vluchten naar luchthavens met herkomst of
bestemming in de Europese Unie (EU).

Vanaf 2021 hebben de cijfers betrekking op de EU (2020).
De cijfers over het Verenigd Koninkrijk, dat per 1 februari 2020 de EU heeft verlaten, zijn opgenomen bij "overig Europa".

De samenstelling van de EU per 1 februari 2020:
België, Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De cijfers vanaf 2005 tot en met 2020 hebben betrekking op de EU-25
De samenstelling van de Europese Unie per 1 mei 2004: België, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Per 1 januari 2007 behoren Bulgarije en Roemenië en per 1 juli 2013 Kroatië ook tot de Unie, De cijfers van deze drie landen zijn voorlopig echter nog ingedeeld bij "overig Europa".

De cijfers tot en met 2004 hebben betrekking op de EU-15
De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1995: België,
Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Onbekend
Postvervoer
Het totaal vervoerde gewicht aan post op verkeersvluchten van
luchtvaartmaatschappijen in het handelsverkeer.
De aangekomen (geloste) en vertrokken (geladen) post zijn verder
uitgesplitst naar vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Herkomst / bestemming post
Het vervoerde gewicht van post door de lucht naar landen van herkomst en
bestemming.
Het postvervoer naar luchthaven van lading en lossing wordt ontleend
aan de "loadsheets". Op een loadsheet staan de gegevens geregistreerd van
het vervoer van een bepaalde vlucht.
Totaal herkomst/bestemming post
Europa
Postvervoer op vluchten met een Europese luchthaven als herkomst of bestemming.
EU-landen
Vervoerde hoeveelheid post op vluchten naar luchthavens met herkomst of bestemming in de Europese Unie (EU).

Vanaf 2021 hebben de cijfers betrekking op de EU (2020).
De cijfers over het Verenigd Koninkrijk, dat per 1 februari 2020 de EU heeft verlaten, zijn opgenomen bij "overig Europa".

De samenstelling van de EU per 1 februari 2020:
België, Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De cijfers vanaf 2005 tot en met 2020 hebben betrekking op de EU-25
De samenstelling van de Europese Unie per 1 mei 2004: België, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Per 1 januari 2007 behoren Bulgarije en Roemenië en per 1 juli 2013 Kroatië ook tot de Unie, De cijfers van deze drie landen zijn voorlopig echter nog ingedeeld bij "overig Europa".

De cijfers tot en met 2004 hebben betrekking op de EU-15
De samenstelling van de Europese Unie per 1 januari 1995: België,
Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
Verenigd Koninkrijk en Zweden.