Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Luchthavens Perioden Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika Afrika (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika Noord-Afrika (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika West-Afrika (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika Centraal-Afrika (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika Oost-Afrika (aantal) Handelsverkeer Passagiersvervoer Herkomst / bestemming passagiers Intercontinentaal Afrika Zuid-Afrika (aantal) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika Afrika (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika Noord-Afrika (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika West-Afrika (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika Centraal-Afrika (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika Oost-Afrika (ton) Handelsverkeer Goederenvervoer Herkomst / bestemming goederen Intercontinentaal Afrika Zuid-Afrika (ton)
Totaal luchthavens van nationaal belang 2022* 2.510.402 932.250 491.789 52.019 590.750 443.594 125.210 2.065 11.717 1.642 67.721 42.066
Amsterdam Airport Schiphol 2022* 2.189.304 616.869 486.072 52.019 590.750 443.594 120.097 1.376 11.717 1.642 63.297 42.066
Rotterdam The Hague Airport 2022* 145.702 145.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindhoven Airport 2022* 165.881 160.164 5.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maastricht Aachen Airport 2022* 9.405 9.405 0 0 0 0 5.114 689 0 0 4.425 0
Groningen Airport Eelde 2022* 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal vliegtuigbewegingen, het aantal passagiers, de hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens van nationaal belang.

Overzicht van de inhoud van het EU-cijfer in deze publicatie:
De samenstelling van de Europese Unie tot en met 2004 (EU-15): België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
In 2005 is de Europese Unie (EU-25) uitgebreid met: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
In 2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegevoegd (EU-27).
In 2014 is Kroatië toegevoegd (EU-28).
Per 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 (jaarcijfers) en januari 1999 (maandcijfers).

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief vanaf januari 2020 hebben de cijfers een voorlopig karakter. Na ontvangst van nieuwere maandbestanden van de luchthavenbeheerders kan het noodzakelijk blijken dat oudere gegevens van het actuele jaar worden aangepast. Na ontvangst van het volledige jaarbestand worden de maandcijfers definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Tot en met december 2020 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk meegenomen in cijfers van de EU-landen. Dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens te kunnen garanderen. Vanaf januari 2021 zijn de gegevens over het Verenigd Koninkrijk opgenomen in "Overig Europa".

Per 8 november 2022 zijn de cijfers voor de luchthaven Eindhoven voor de verslagperiode april, mei en juni 2022 bijgesteld als gevolg van nagekomen informatie. De randtotalen voor de maanden april, mei en juni 2022 zijn als gevolg daarvan ook aangepast.

Wijzigingen per 3 februari 2023:
Toegevoegd zijn de cijfers over december 2022, de cijfers over het 4e kwartaal 2022 en de jaarcijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers worden doorgaans 1 maand na afloop van de verslagperiode (kalendermaand) gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Handelsverkeer
Dit omvat alle verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen met als doel
het vervoeren van reizigers, vracht en post tegen betaling. Deze vluchten
worden als volgt onderverdeeld:
- Geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten welke worden uitgevoerd op een vaste route
volgens een gepubliceerde dienstregeling (lijnvluchten).
- Niet-geregelde vluchten
Commerciële overlandvluchten met een ongeregeld karakter
(chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer).
Passagiersvervoer
De personen die in het commerciële (handels)verkeer zijn vervoerd,
alsmede dienstpassagiers en personen die reizen op gratis verstrekte
vliegbiljetten.
In deze overzichten zijn de direct-transitopassagiers niet meegeteld;
direct-transitopassagiers zijn reizigers welke aankomen en vertrekken met
hetzelfde vluchtnummer, doorgaans is dit ook hetzelfde vliegtuig.
De aangekomen en vertrokken passagiers zijn verder uitgesplitst naar
vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Herkomst / bestemming passagiers
De herkomst en bestemming van passagiers wordt ontleend aan de zgn.
'flightcoupons', hierop staat van elke vlucht de luchthaven (land) van
vertrek en aankomst van het vliegtuig vermeld.
Intercontinentaal
Passagiers op vluchten van en naar luchthavens buiten Europa.
Van de luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Maastricht is over de jaren
1997 t/m 1999 geen uitsplitsing mogelijk naar (sub)continent.
Afrika
Het aantal vervoerde passagiers door de lucht van en naar Afrika.
Afrika
Noord-Afrika
West-Afrika
Centraal-Afrika
Oost-Afrika
Zuid-Afrika
Goederenvervoer
Het totaal vervoerde gewicht aan goederen op verkeersvluchten van
luchtvaartmaatschappijen in het handelsverkeer, exclusief post en
passagiers-bagage.
De aangekomen (geloste) en vertrokken (geladen) vracht zijn verder
uitgesplitst naar vervoer met geregelde en ongeregelde vluchten.
- Geregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten welke worden uitge-
voerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling
(lijnvluchten).
- Ongeregelde vluchten zijn commerciële overlandvluchten met een onge-
regeld karakter (chartervluchten).
Herkomst / bestemming goederen
Het vervoerde gewicht door de lucht naar landen van herkomst en
bestemming.
Het goederenvervoer naar luchthaven van lading en lossing wordt ontleend
aan de "loadsheets". Op een loadsheet staan de gegevens geregistreerd van
het vervoer van een bepaalde vlucht.
Intercontinentaal
Goederenvervoer op vluchten van en naar luchthavens buiten Europa.
Van de luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Maastricht is over de jaren
1997 t/m 1999 geen uitsplitsing mogelijk naar (sub)continent.
Afrika
Het vervoerd gewicht door de lucht van en naar Afrika.
Afrika
Noord-Afrika
West-Afrika
Centraal-Afrika
Oost-Afrika
Zuid-Afrika