Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Energie Landen Perioden Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Entrepotopslag herkomst buitenland (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst Nederland (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst buitenland (1 000 kg)
Aardoliegrondstoffen Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Estland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Finland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Ierland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Letland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Thailand 2022 januari-november* . . . .
Aardoliegrondstoffen Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Estland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Finland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Ierland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Letland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Thailand 2022 januari-november* . . . .
Aardolieproducten Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Nafta Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Nafta Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Nafta Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Nafta Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Estland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Finland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Ierland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Letland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Nafta Rusland 2022 januari-november* . . . .
Nafta Thailand 2022 januari-november* . . . .
Nafta Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Estland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Finland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Ierland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Letland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Rusland 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Thailand 2022 januari-november* . . . .
Aardolie-aromaten Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Estland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Finland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Ierland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Letland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Rusland 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Thailand 2022 januari-november* . . . .
Motorbenzine Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Britse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Caribisch Nederland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Duitsland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Estland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Finland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Griekenland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Ierland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Letland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Nederlandse Antillen 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Rusland 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Thailand 2022 januari-november* . . . .
Overige lichte oliën Zwitserland 2022 januari-november* . . . .
Vliegtuigkerosine Totaal landen 2022 januari-november* . . . .
Vliegtuigkerosine Faeröer-eilanden 2022 januari-november* . . . .
Vliegtuigkerosine Amerikaanse Maagdeneilanden 2022 januari-november* . . . .
Vliegtuigkerosine Wit-Rusland 2022 januari-november* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land van herkomst en bestemming gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999, 4e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De cijfers van november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Vanaf statistiekjaar 2022 worden de entrepotstromen niet meer apart waargenomen. Deze stromen werden t/m september 2022 als 0 weergegeven in de publicatie op Statline. Om te vermijden dat abusievelijk wordt aangenomen dat er geen entrepotstromen meer zijn, worden deze in de correctie als '.' weergegeven.

Wijzigingen per 29 september 2022:
Vanaf 2022 is er voor de aardolieproducten een nieuwe, automatische berekenmethode voor de landenverbijzondering in gebruik genomen. Vanaf de statistiekmaand maart 2022 bleek er een fout te zitten in die berekenmethode. Daardoor klopten de land- en maandtotalen niet. Deze zijn in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over de aan- en afvoer van energie komen maandelijks beschikbaar en worden ongeveer 8 weken na de verslagperiode op Statline gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer en entrepotuitslag binnenland
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Aanvoer
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Entrepotopslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die in een douane-entrepot worden gebracht en zich fysiek in Nederland bevinden maar waarvoor geen accijns en invoerrechten zijn betaald.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Afvoer
Afvoer is de uitvoer plus de entrepotuitslag.
Entrepotuitslag herkomst Nederland
Nederlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.
Entrepotuitslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.