Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Energie Landen Perioden Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Totaal aanvoer (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Rechtstreekse invoer (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Aanvoer Entrepotopslag herkomst buitenland (1 000 kg) Aanvoer en entrepotuitslag binnenland Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Afvoer Totaal afvoer (1 000 kg) Afvoer Rechtstreekse uitvoer (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst Nederland (1 000 kg) Afvoer Entrepotuitslag herkomst buitenland (1 000 kg)
Aardoliegrondstoffen Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Aardoliegrondstoffen Zuid-Afrika 2022 januari-november* 3 3 . . 0 0 . .
Aardolieproducten Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Aardolieproducten Zuid-Afrika 2022 januari-november* 3.014 3.014 . . 543.483 543.483 . .
Nafta Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Nafta Zuid-Afrika 2022 januari-november* 4 4 . . 0 0 . .
Aardolie-aromaten Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Aardolie-aromaten Zuid-Afrika 2022 januari-november* 0 0 . . 12.616 12.616 . .
Motorbenzine Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Motorbenzine Zuid-Afrika 2022 januari-november* 0 0 . . 121.026 121.026 . .
Overige lichte oliën Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Overige lichte oliën Zuid-Afrika 2022 januari-november* . . . . . . . .
Vliegtuigkerosine Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Vliegtuigkerosine Zuid-Afrika 2022 januari-november* . . . . . . . .
Autodiesel, hoogzwavelig Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Autodiesel, hoogzwavelig Zuid-Afrika 2022 januari-november* 0 0 . . 4.446 4.446 . .
Gasolie en lichte stookolie Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Gasolie en lichte stookolie Zuid-Afrika 2022 januari-november* . . . . . . . .
Stookolie, laagzwavelig Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Stookolie, laagzwavelig Zuid-Afrika 2022 januari-november* . . . . . . . .
Stookolie, hoogzwavelig Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Stookolie, hoogzwavelig Zuid-Afrika 2022 januari-november* . . . . . . . .
Overige olieproducten Centraal-Afrikaanse Republiek 2022 januari-november* . . . . . . . .
Overige olieproducten Zuid-Afrika 2022 januari-november* 3.010 3.010 . . 405.395 405.395 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land van herkomst en bestemming gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999, 4e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De cijfers van november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Vanaf statistiekjaar 2022 worden de entrepotstromen niet meer apart waargenomen. Deze stromen werden t/m september 2022 als 0 weergegeven in de publicatie op Statline. Om te vermijden dat abusievelijk wordt aangenomen dat er geen entrepotstromen meer zijn, worden deze in de correctie als '.' weergegeven.

Wijzigingen per 29 september 2022:
Vanaf 2022 is er voor de aardolieproducten een nieuwe, automatische berekenmethode voor de landenverbijzondering in gebruik genomen. Vanaf de statistiekmaand maart 2022 bleek er een fout te zitten in die berekenmethode. Daardoor klopten de land- en maandtotalen niet. Deze zijn in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Cijfers over de aan- en afvoer van energie komen maandelijks beschikbaar en worden ongeveer 8 weken na de verslagperiode op Statline gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer en entrepotuitslag binnenland
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Aanvoer
Aanvoer is de invoer plus de entrepotopslag herkomst buitenland.
Totaal aanvoer
Op deze cijfers is een gewichtsdrempel van toepassing. Zodra, tijdens het lopende jaar, uit een land voor meer dan 250.000 ton aangevoerd is wordt dit land in de tabel opgenomen. Vanaf januari 2004 is deze drempel verlaagd naar 100.000 ton.
Rechtstreekse invoer
Goederen die uit het buitenlandse economisch vrije verkeer voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Entrepotopslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die in een douane-entrepot worden gebracht en zich fysiek in Nederland bevinden maar waarvoor geen accijns en invoerrechten zijn betaald.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Afvoer
Afvoer is de uitvoer plus de entrepotuitslag.
Totaal afvoer
Op deze cijfers is een gewichtsdrempel van toepassing. Zodra, tijdens het lopende jaar, naar een land voor meer dan 250.000 ton afgevoerd is wordt dit land in de tabel opgenomen. Vanaf januari 2004 is deze drempel verlaagd naar 100.000 ton.
Rechtstreekse uitvoer
Goederen uit het economisch vrije verkeer van Nederland die bestemd zijn
voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd.
Entrepotuitslag herkomst Nederland
Nederlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.
Entrepotuitslag herkomst buitenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot naar het buitenland worden gebracht.