Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Geslacht Leeftijd partner (op 31 december) Huwelijksduur (op 31 december) Perioden Overledenen gehuwden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal huwelijksduur 2020 67.649
Totaal mannen en vrouwen Totaal Minder dan 1 jaar gehuwd geweest 2020 413
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1 jaar gehuwd geweest 2020 392
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2 jaar gehuwd geweest 2020 273
Totaal mannen en vrouwen Totaal 3 jaar gehuwd geweest 2020 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4 jaar gehuwd geweest 2020 205
Totaal mannen en vrouwen Totaal 5 jaar gehuwd geweest 2020 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal 6 jaar gehuwd geweest 2020 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal 7 jaar gehuwd geweest 2020 252
Totaal mannen en vrouwen Totaal 8 jaar gehuwd geweest 2020 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal 9 jaar gehuwd geweest 2020 286
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 jaar gehuwd geweest 2020 301
Totaal mannen en vrouwen Totaal 11 jaar gehuwd geweest 2020 331
Totaal mannen en vrouwen Totaal 12 jaar gehuwd geweest 2020 328
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13 jaar gehuwd geweest 2020 323
Totaal mannen en vrouwen Totaal 14 jaar gehuwd geweest 2020 326
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar gehuwd geweest 2020 323
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16 jaar gehuwd geweest 2020 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal 17 jaar gehuwd geweest 2020 315
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar gehuwd geweest 2020 372
Totaal mannen en vrouwen Totaal 19 jaar gehuwd geweest 2020 375
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 jaar gehuwd geweest 2020 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal 21 jaar gehuwd geweest 2020 403
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22 jaar gehuwd geweest 2020 450
Totaal mannen en vrouwen Totaal 23 jaar gehuwd geweest 2020 412
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24 jaar gehuwd geweest 2020 369
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 jaar gehuwd geweest 2020 387
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26 jaar gehuwd geweest 2020 447
Totaal mannen en vrouwen Totaal 27 jaar gehuwd geweest 2020 466
Totaal mannen en vrouwen Totaal 28 jaar gehuwd geweest 2020 468
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29 jaar gehuwd geweest 2020 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 jaar gehuwd geweest 2020 509
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 jaar gehuwd geweest 2020 551
Totaal mannen en vrouwen Totaal 32 jaar gehuwd geweest 2020 553
Totaal mannen en vrouwen Totaal 33 jaar gehuwd geweest 2020 565
Totaal mannen en vrouwen Totaal 34 jaar gehuwd geweest 2020 556
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 jaar gehuwd geweest 2020 604
Totaal mannen en vrouwen Totaal 36 jaar gehuwd geweest 2020 592
Totaal mannen en vrouwen Totaal 37 jaar gehuwd geweest 2020 536
Totaal mannen en vrouwen Totaal 38 jaar gehuwd geweest 2020 647
Totaal mannen en vrouwen Totaal 39 jaar gehuwd geweest 2020 698
Totaal mannen en vrouwen Totaal 40 jaar gehuwd geweest 2020 822
Totaal mannen en vrouwen Totaal 41 jaar gehuwd geweest 2020 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal 42 jaar gehuwd geweest 2020 898
Totaal mannen en vrouwen Totaal 43 jaar gehuwd geweest 2020 973
Totaal mannen en vrouwen Totaal 44 jaar gehuwd geweest 2020 1.162
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 jaar gehuwd geweest 2020 1.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal 46 jaar gehuwd geweest 2020 1.406
Totaal mannen en vrouwen Totaal 47 jaar gehuwd geweest 2020 1.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal 48 jaar gehuwd geweest 2020 1.752
Totaal mannen en vrouwen Totaal 49 jaar gehuwd geweest 2020 2.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 jaar gehuwd geweest 2020 2.123
Totaal mannen en vrouwen Totaal 51 jaar gehuwd geweest 2020 2.239
Totaal mannen en vrouwen Totaal 52 jaar gehuwd geweest 2020 2.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal 53 jaar gehuwd geweest 2020 2.657
Totaal mannen en vrouwen Totaal 54 jaar gehuwd geweest 2020 2.727
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 jaar gehuwd geweest 2020 2.784
Totaal mannen en vrouwen Totaal 56 jaar gehuwd geweest 2020 2.659
Totaal mannen en vrouwen Totaal 57 jaar gehuwd geweest 2020 2.537
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58 jaar gehuwd geweest 2020 2.605
Totaal mannen en vrouwen Totaal 59 jaar gehuwd geweest 2020 2.477
Totaal mannen en vrouwen Totaal 60 jaar of langer gehuwd geweest 2020 13.517
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal minder dan 20 jaar gehuwd geweest 2020 6.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 tot 25 jaar gehuwd geweest 2020 2.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 tot 30 jaar gehuwd geweest 2020 2.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 tot 35 jaar gehuwd geweest 2020 2.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 tot 40 jaar gehuwd geweest 2020 3.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal 40 tot 45 jaar gehuwd geweest 2020 4.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 tot 50 jaar gehuwd geweest 2020 7.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 tot 55 jaar gehuwd geweest 2020 12.196
Totaal mannen en vrouwen Totaal 55 tot 60 jaar gehuwd geweest 2020 13.062
Totaal mannen en vrouwen Totaal Huwelijksduur onbekend 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar Totaal huwelijksduur 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar Minder dan 1 jaar gehuwd geweest 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 1 jaar gehuwd geweest 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 2 jaar gehuwd geweest 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 3 jaar gehuwd geweest 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 4 jaar gehuwd geweest 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 5 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 6 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 7 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 8 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 9 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 10 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 11 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 12 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 13 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 14 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 15 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 16 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 17 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 18 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 19 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 20 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 21 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 22 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 23 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 24 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 25 jaar gehuwd geweest 2020
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 16 jaar 26 jaar gehuwd geweest 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over overleden gehuwden onder de bevolking van Nederland. De cijfers kunnen worden onderscheiden naar leeftijd (op 31 december) van de partner en huwelijksduur (op 31 december).
Vanaf 2010 zijn in de cijfers ook de overledenen in geregistreerde partnerschappen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 1 juli 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2021 en 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen gehuwden
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Gehuwd:
vanaf 2010: wettig gehuwd plus partnerschap.
1998 tot 2010: wettig gehuwd.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat partnerschap in deze periode niet is meegeteld.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.