Historie verkeer en vervoer vanaf 1899

Tabeltoelichting


De tijdreeksen in deze publicatie verschaffen informatie over de
ontwikkeling van een aantal kerncijfers over verkeer en vervoer, zoals de
infrastructuur, de vervoermiddelen, het verkeer en het vervoer van personen
en goederen.

Toelichting onderwerpen

Personenvervoer
Personenvervoer over de weg
Reizigers kilometers in Nederland
Personenvervoer in Nederland (inclusief buitenlandse voertuigen),
afgelegde aantal reizigers km.
Openbaar- en overig beroepsvervoer
Totaal
Overig beroepsvervoer per bus en taxi
Goederenvervoer
Goederenvervoer over de weg
Internationaal wegvervoer
Internationaal wegvervoer door Nederlandse ondernemingen.
Gelost in Nederland
Internationaal wegvervoer door Nederlandse ondernemingen, gelost in
Nederland, naar vorm van vervoer, goederenhoofdstuk NSTR, landsdeel van
lossing en land van lading.
Vorm van vervoer
Beroepsvervoer
Geladen in Nederland
Internationaal wegvervoer door Nederlandse ondernemingen, geladen in
Nederland, naar vorm van vervoer, goederenhoofdstuk NSTR, landsdeel van
lossing en land van lading.
Vorm van vervoer
Beroepsvervoer