Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Type inrichting Verblijfstitel Geslacht Periode Totaal gedetineerden op 1 januari (aantal)
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 11.527
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 10.869
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 658
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 4.551
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 4.337
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 214
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 5.307
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 4.999
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 308
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 217
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Mannen 2000 207
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Vrouwen 2000 10
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Totaal geslacht 2000 1.080
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Mannen 2000 975
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Vrouwen 2000 105
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Totaal geslacht 2000 372
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Mannen 2000 351
Totaal excl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Vrouwen 2000 21
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 11.737
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 11.076
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 661
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Mannen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Hechtenis Vrouwen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Totaal geslacht 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Mannen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Vreemdelingen Vrouwen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Totaal geslacht 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Mannen 2000 .
Totaal incl. de bijzondere inrichtingen Overige verblijfstitels Vrouwen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 1.871
Gesloten en halfopen inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 1.871
Gesloten en halfopen inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 0
Gesloten en halfopen inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Hechtenis Mannen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Hechtenis Vrouwen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Vreemdelingen Totaal geslacht 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Vreemdelingen Mannen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Vreemdelingen Vrouwen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Overige verblijfstitels Totaal geslacht 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Overige verblijfstitels Mannen 2000 .
Gesloten en halfopen inrichtingen Overige verblijfstitels Vrouwen 2000 .
Open inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 266
Open inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 252
Open inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 14
Open inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Open inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 .
Open inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 .
Open inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 .
Open inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 .
Open inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 .
Open inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Open inrichtingen Hechtenis Mannen 2000 .
Open inrichtingen Hechtenis Vrouwen 2000 .
Open inrichtingen Vreemdelingen Totaal geslacht 2000 .
Open inrichtingen Vreemdelingen Mannen 2000 .
Open inrichtingen Vreemdelingen Vrouwen 2000 .
Open inrichtingen Overige verblijfstitels Totaal geslacht 2000 .
Open inrichtingen Overige verblijfstitels Mannen 2000 .
Open inrichtingen Overige verblijfstitels Vrouwen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 2.119
Gecombineerde inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 1.476
Gecombineerde inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 643
Gecombineerde inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Hechtenis Mannen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Hechtenis Vrouwen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Vreemdelingen Totaal geslacht 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Vreemdelingen Mannen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Vreemdelingen Vrouwen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Overige verblijfstitels Totaal geslacht 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Overige verblijfstitels Mannen 2000 .
Gecombineerde inrichtingen Overige verblijfstitels Vrouwen 2000 .
Bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Totaal geslacht 2000 210
Bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Mannen 2000 207
Bijzondere inrichtingen Totaal verblijfstitels Vrouwen 2000 3
Bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Mannen 2000 .
Bijzondere inrichtingen Voorlopige hechtenis Vrouwen 2000 .
Bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Totaal geslacht 2000 .
Bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Mannen 2000 .
Bijzondere inrichtingen Gevangenisstraf Vrouwen 2000 .
Bijzondere inrichtingen Hechtenis Totaal geslacht 2000 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid
gegevens over penitentiaire inrichtingen. Deze tabel bevat
gegevens over de instroom en uitstroom van gedetineerden gedurende het
jaar en de stand van de gedetineerdenbevolking op 1 januari en op
31 december, naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.
Daarnaast bevat deze tabel cijfers over het gemiddelde aantal gedetineerden
per dag en het totaal aantal gedetineerden dat gedurende het jaar in de
penitentiaire inrichtingen aanwezig is geweest.
Ook wordt het aantal gedetineerden gerelateerd aan het aantal inwoners in
Nederland. Dit cijfer wordt gebruikt bij internationale vergelijkingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per: 8 januari 2020.
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel is vanaf 2000 (tijdelijk) niet meer aangevuld in verband met problemen bij de waarneming van de gegevens. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal gedetineerden op 1 januari
Het aantal gedetineerden in de penitentiare inrichtingen op 1 januari.