Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014

Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014

Herkomstgroepering kind Leeftijd van de moeder (op 31 december) Perioden Levendgeborenen (aantal) Levendgeborenen: allochtoon Beide ouders in het buitenland geboren (aantal) Levendgeborenen: allochtoon Een ouder in het buitenland geboren (aantal)
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2014 175.181 22.735 22.035
Totaal herkomstgroepering 15 jaar of jonger 2014 19 6 -
Totaal herkomstgroepering 16 jaar 2014 56 13 2
Totaal herkomstgroepering 17 jaar 2014 155 30 13
Totaal herkomstgroepering 18 jaar 2014 363 66 31
Totaal herkomstgroepering 19 jaar 2014 683 125 78
Totaal herkomstgroepering 20 jaar 2014 1.218 203 155
Totaal herkomstgroepering 21 jaar 2014 1.746 299 233
Totaal herkomstgroepering 22 jaar 2014 2.505 446 279
Totaal herkomstgroepering 23 jaar 2014 3.654 521 472
Totaal herkomstgroepering 24 jaar 2014 5.090 726 582
Totaal herkomstgroepering 25 jaar 2014 6.545 913 793
Totaal herkomstgroepering 26 jaar 2014 8.318 1.098 981
Totaal herkomstgroepering 27 jaar 2014 10.110 1.211 1.152
Totaal herkomstgroepering 28 jaar 2014 11.950 1.450 1.253
Totaal herkomstgroepering 29 jaar 2014 13.384 1.599 1.479
Totaal herkomstgroepering 30 jaar 2014 14.152 1.702 1.563
Totaal herkomstgroepering 31 jaar 2014 14.315 1.561 1.751
Totaal herkomstgroepering 32 jaar 2014 14.203 1.556 1.712
Totaal herkomstgroepering 33 jaar 2014 13.407 1.414 1.692
Totaal herkomstgroepering 34 jaar 2014 12.043 1.357 1.631
Totaal herkomstgroepering 35 jaar 2014 9.961 1.197 1.329
Totaal herkomstgroepering 36 jaar 2014 8.334 1.156 1.185
Totaal herkomstgroepering 37 jaar 2014 6.649 1.010 1.006
Totaal herkomstgroepering 38 jaar 2014 5.105 750 814
Totaal herkomstgroepering 39 jaar 2014 3.748 677 597
Totaal herkomstgroepering 40 jaar 2014 2.798 595 447
Totaal herkomstgroepering 41 jaar 2014 1.883 396 352
Totaal herkomstgroepering 42 jaar 2014 1.233 268 187
Totaal herkomstgroepering 43 jaar 2014 731 189 120
Totaal herkomstgroepering 44 jaar 2014 401 89 70
Totaal herkomstgroepering 45 jaar 2014 212 59 35
Totaal herkomstgroepering 46 jaar 2014 98 24 22
Totaal herkomstgroepering 47 jaar 2014 40 11 6
Totaal herkomstgroepering 48 jaar 2014 21 6 2
Totaal herkomstgroepering 49 jaar 2014 11 2 4
Totaal herkomstgroepering 50 jaar of ouder 2014 40 10 7
Totaal herkomstgroepering Jonger dan 20 jaar 2014 1.276 240 124
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2014 14.213 2.195 1.721
Totaal herkomstgroepering 25 tot 30 jaar 2014 50.307 6.271 5.658
Totaal herkomstgroepering 30 tot 35 jaar 2014 68.120 7.590 8.349
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2014 33.797 4.790 4.931
Totaal herkomstgroepering 40 tot 45 jaar 2014 7.046 1.537 1.176
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2014 422 112 76
Autochtoon Totaal alle leeftijden 2014 130.411
Autochtoon 15 jaar of jonger 2014 13
Autochtoon 16 jaar 2014 41
Autochtoon 17 jaar 2014 112
Autochtoon 18 jaar 2014 266
Autochtoon 19 jaar 2014 480
Autochtoon 20 jaar 2014 860
Autochtoon 21 jaar 2014 1.214
Autochtoon 22 jaar 2014 1.780
Autochtoon 23 jaar 2014 2.661
Autochtoon 24 jaar 2014 3.782
Autochtoon 25 jaar 2014 4.839
Autochtoon 26 jaar 2014 6.239
Autochtoon 27 jaar 2014 7.747
Autochtoon 28 jaar 2014 9.247
Autochtoon 29 jaar 2014 10.306
Autochtoon 30 jaar 2014 10.887
Autochtoon 31 jaar 2014 11.003
Autochtoon 32 jaar 2014 10.935
Autochtoon 33 jaar 2014 10.301
Autochtoon 34 jaar 2014 9.055
Autochtoon 35 jaar 2014 7.435
Autochtoon 36 jaar 2014 5.993
Autochtoon 37 jaar 2014 4.633
Autochtoon 38 jaar 2014 3.541
Autochtoon 39 jaar 2014 2.474
Autochtoon 40 jaar 2014 1.756
Autochtoon 41 jaar 2014 1.135
Autochtoon 42 jaar 2014 778
Autochtoon 43 jaar 2014 422
Autochtoon 44 jaar 2014 242
Autochtoon 45 jaar 2014 118
Autochtoon 46 jaar 2014 52
Autochtoon 47 jaar 2014 23
Autochtoon 48 jaar 2014 13
Autochtoon 49 jaar 2014 5
Autochtoon 50 jaar of ouder 2014 23
Autochtoon Jonger dan 20 jaar 2014 912
Autochtoon 20 tot 25 jaar 2014 10.297
Autochtoon 25 tot 30 jaar 2014 38.378
Autochtoon 30 tot 35 jaar 2014 52.181
Autochtoon 35 tot 40 jaar 2014 24.076
Autochtoon 40 tot 45 jaar 2014 4.333
Autochtoon 45 jaar of ouder 2014 234
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2014 44.770 22.735 22.035
Totaal allochtoon 15 jaar of jonger 2014 6 6 -
Totaal allochtoon 16 jaar 2014 15 13 2
Totaal allochtoon 17 jaar 2014 43 30 13
Totaal allochtoon 18 jaar 2014 97 66 31
Totaal allochtoon 19 jaar 2014 203 125 78
Totaal allochtoon 20 jaar 2014 358 203 155
Totaal allochtoon 21 jaar 2014 532 299 233
Totaal allochtoon 22 jaar 2014 725 446 279
Totaal allochtoon 23 jaar 2014 993 521 472
Totaal allochtoon 24 jaar 2014 1.308 726 582
Totaal allochtoon 25 jaar 2014 1.706 913 793
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind en leeftijd van de moeder.
Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Herkomstgroepering van het kind;
- Leeftijd van de moeder.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 30 juni 2016:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Levendgeborenen: allochtoon
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Beide ouders in het buitenland geboren
Een ouder in het buitenland geboren