Binnenvaart; internationaal goederenvervoer per maand, 1996 - 2002

Tabeltoelichting

Goederenvervoer in de internationale binnenvaart, naar vervoersrichting,
nationaliteit schip, geladen/gelost naar goederensoort.
Maandcijfers beschikbaar vanaf 1996.
Frequentie: STOPGEZET.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd gewicht
Vervoer door (Nederlandse en buitenlandse) binnenschepen die een
laadvermogen van meer dan 20 ton hebben.
Totaal vervoerd gewicht
Door Nederlandse schepen
Vervoer door Nederlandse binnenschepen die geregistreerd staan bij
de Centrale Registratie Binnenschepen, en die een laadvermogen van meer
dan 20 ton hebben.
Gelost in Nederland
Naar nationaliteit schip
Alle schepen
Nederlandse schepen
Naar goederenhoofdstuk NSTR
Internationaal goederenvervoer, ingedeeld naar 10 goederenhoofdstukken
NSTR, een indeling die gebaseerd is op de Nomenclature uniforme des
marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée (NSTR).
Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van
de Europese Unie.
Totaal gelost
Landbouwproducten; dieren
Voedingsproducten; veevoeder
Vaste brandstoffen
Aardolieën; aardolieproducten
Ertsen en metaalresiduen