Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Kenmerken van personen Perioden Koopkrachtverandering (%)
Totaal personen 2002* 0,6
Laagste 10%-groep 2002* 0,8
Laagste 25%-groep 2002* 1,0
2e 25%-groep 2002* 0,7
3e 25%-groep 2002* 0,5
Hoogste 10%-groep 2002* 0,2
Hoogste 25%-groep 2002* 0,3
Actief 2002* 0,5
Zelfstandige 2002* .
Ambtenaar 2002* 0,4
Overige werknemer 2002* 0,5
Niet-actief 2002* 0,7
Arbeidsongeschikte 2002* 0,8
Pensioenontvanger 2002* 0,7
Bijstandontvanger 2002* 0,7
Eén verdiener 2002* 0,5
Twee verdieners 2002* 0,6
Drie of meer verdieners 2002* 0,6
Leeftijd: tot 25 jaar 2002* 0,6
Leeftijd: 25-44 jaar 2002* 0,6
Leeftijd: 25-34 jaar 2002* 0,6
Leeftijd: 35-44 jaar 2002* 0,6
Leeftijd: 45-64 jaar 2002* 0,4
Leeftijd: 45-54 jaar 2002* 0,5
Leeftijd: 55-64 jaar 2002* 0,4
Leeftijd 65 jaar en ouder 2002* 0,8
Huishoudens met één persoon 2002* 0,7
Huishoudens met twee personen 2002* 0,5
Huishoudens met drie personen 2002* 0,6
Huishoudens met vier personen 2002* 0,6
Huishoudens met vijf of meer personen 2002* 0,6
Eenpersoonshuishouden 2002* 0,7
Meerpersoonshuishouden 2002* 0,5
Met minderjarige kinderen 2002* 0,7
Eén volwassene met kind 2002* 0,3
Twee volwassenen met kind 2002* 0,7
Drie of meer volwassenen met kind 2002* 0,7
Zonder minderjarige kinderen 2002* 0,5
Twee volwassenen zonder kind 2002* 0,5
Drie of meer volwassenen zonder kind 2002* 0,5
Huurder 2002* 0,7
Eigenaar/bewoner 2002* 0,5
Winst 2002* .
Loon 2002* 0,5
Pensioen 2002* 0,7
Uitkering 2002* 0,8
Overige inkomsten 2002* 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie wordt de statische koopkrachtontwikkeling van verschillende bevolkingscategorieën weergegeven. De populatie wordt in deze tabel ingedeeld naar sociaal-economische categorie, leeftijd, samenstelling huishouden, hoogte van inkomen, aantal personen met inkomen, aantal personen, eigen woningbezit en voornaamste bron van inkomen.

Gegevens beschikbaar van 1978 tot en met 2002

Wijzigingen 3 november 2017
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Koopkrachtverandering
De mediaan ofwel de middelste van de naar grootte gerangschikte
koopkrachtmutaties uit de populatie. Dit betekent dat precies de
helft van de populatie een lagere of even grote koopkrachtmutatie
ondervindt.