Misdrijven; vervolging en berechting 1994-2010

Misdrijven; vervolging en berechting 1994-2010

Soort misdrijf Leeftijd en soort verdachte Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Afdoening door Openbaar Ministerie Totaal afdoeningen door OM (aantal) Afdoening door rechter 1e aanleg Soort eindbeslissing Totaal eindbeslissing (aantal)
Bedrog Totaal leeftijd en soort verdachte 2010* 3.210 1.905 1.005
Bedrog Totaal mannelijk 2010* 2.375 1.330 805
Bedrog Mannelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 225 155 50
Bedrog Mannelijk, 18 - 24 jaar 2010* 520 255 175
Bedrog Mannelijk, 25 jaar of ouder 2010* 1.635 920 505
Bedrog Mannelijk, leeftijd onbekend 2010* - - 75
Bedrog Totaal vrouwelijk 2010* 825 565 195
Bedrog Vrouwelijk, jonger dan 18 jaar 2010* 60 30 10
Bedrog Vrouwelijk, 18 - 24 jaar 2010* 200 140 50
Bedrog Vrouwelijk, 25 jaar of ouder 2010* 565 395 115
Bedrog Vrouwelijk, leeftijd onbekend 2010* - 0 20
Bedrog Nat.persoon, geslacht onbekend totaal 2010* 5 5 0
Bedrog Nat.persoon, gesl.onb.jonger dan 18 jaar 2010* - - -
Bedrog Nat.persoon, gesl.onb., 18 - 24 jaar 2010* 0 5 0
Bedrog Nat.persoon, gesl.onb., 25 jaar of ouder 2010* 5 5 0
Bedrog Nat.persoon, gesl. en leeftijd onbekend 2010* - - -
Bedrog Rechtspersoon 2010* 5 5 0
Bedrog Leeftijd en soort verdachte onbekend 2010* 0 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; vervolging en berechting. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting is de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij een parket, het aantal rechtbankstrafzaken dat door het Openbaar Ministerie (OM) is afgedaan en het aantal echtbankstrafzaken dat door de rechter in eerste aanleg is afgedaan. Het aantal afdoeningen door het OM is onderverdeeld naar de wijze
van afdoening. Het aantal afdoeningen door de rechter is onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie.
In de tabel zijn deze gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- soort misdrijf;
- leeftijd en soort verdachte.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld. Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar
Ministerie (OM).
Afdoening door Openbaar Ministerie
Aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het openbaar ministerie
(OM).
Een afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie is het nemen
van een beslissing over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal
door sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of
overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket.
Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak
voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening
door het OM geteld.
Totaal afdoeningen door OM
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door het
Openbaar Ministerie.
Afdoening door rechter 1e aanleg
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzeken door de rechter in
eerste aanleg.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak,
waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Totaal eindbeslissing
Het totaal van de beslissingen door de rechter in 1e aanleg.