Bevolking; kerncijfers

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar migratieachtergrond;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 22 augustus 2022:
Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2021 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2023 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2022 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar migratieachtergrond
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.
1e en 2e generatie migratieachtergrond
Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Persoon met een eerste en tweede migratieachtergrond
Totaal aantal personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond::
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
1e generatie migratieachtergrond
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 1e generatie migratieachtergrond
2e generatie migratieachtergrond
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 2e generatie migratieachtergrond