Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, en dollarkoers

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, en dollarkoers

Perioden Wereldmarktprijzen Gasolie (US$/metric ton)
2007 3e kwartaal 653
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, te Londen, in US$.
Dollarkoersen in Amsterdam.
De jaargegevens zijn beschikbaar vanaf 1996, de kwartaalgegevens vanaf
1997 tot kwartaal III 2007. Deze tabel is gestopt per 25-2-2008. De
gegevens over prijzen van aardolie, gasolie en dollarkoersen worden met
ingang van 25-2-2008 gepubliceerd in de nieuwe tabel Wereldmarktprijzen per
dag. In deze nieuwe tabel zijn gegevens beschikbaar vanaf 1-1-2006.

Frequentie: stopgezet

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Wereldmarktprijzen
markt: Londen
Gasolie