Aantal gedetineerden op 30 september, naar persoonskenmerken (1994-2015)

Aantal gedetineerden op 30 september, naar persoonskenmerken (1994-2015)

Delicten Geslacht Leeftijd Perioden Totaal aantal gedetineerden (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal geslacht Totaal leeftijd 2015 9.145
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 15 tot 20 jaar 2015 165
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 20 tot 25 jaar 2015 1.320
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 25 tot 30 jaar 2015 1.625
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 30 tot 35 jaar 2015 1.595
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 35 tot 40 jaar 2015 1.205
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 40 tot 45 jaar 2015 1.125
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 45 tot 50 jaar 2015 895
Misdrijven, totaal Totaal geslacht 50 jaar en ouder 2015 1.215
Misdrijven, totaal Mannen Totaal leeftijd 2015 8.635
Misdrijven, totaal Mannen 15 tot 20 jaar 2015 155
Misdrijven, totaal Mannen 20 tot 25 jaar 2015 1.260
Misdrijven, totaal Mannen 25 tot 30 jaar 2015 1.535
Misdrijven, totaal Mannen 30 tot 35 jaar 2015 1.505
Misdrijven, totaal Mannen 35 tot 40 jaar 2015 1.145
Misdrijven, totaal Mannen 40 tot 45 jaar 2015 1.070
Misdrijven, totaal Mannen 45 tot 50 jaar 2015 830
Misdrijven, totaal Mannen 50 jaar en ouder 2015 1.130
Misdrijven, totaal Vrouwen Totaal leeftijd 2015 510
Misdrijven, totaal Vrouwen 15 tot 20 jaar 2015 10
Misdrijven, totaal Vrouwen 20 tot 25 jaar 2015 60
Misdrijven, totaal Vrouwen 25 tot 30 jaar 2015 90
Misdrijven, totaal Vrouwen 30 tot 35 jaar 2015 85
Misdrijven, totaal Vrouwen 35 tot 40 jaar 2015 60
Misdrijven, totaal Vrouwen 40 tot 45 jaar 2015 60
Misdrijven, totaal Vrouwen 45 tot 50 jaar 2015 60
Misdrijven, totaal Vrouwen 50 jaar en ouder 2015 85
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht Totaal leeftijd 2015 3.000
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 15 tot 20 jaar 2015 90
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 20 tot 25 jaar 2015 655
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 25 tot 30 jaar 2015 635
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 30 tot 35 jaar 2015 455
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 35 tot 40 jaar 2015 360
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 40 tot 45 jaar 2015 325
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 45 tot 50 jaar 2015 245
Vermogensmisdrijven Totaal geslacht 50 jaar en ouder 2015 245
Vermogensmisdrijven Mannen Totaal leeftijd 2015 2.855
Vermogensmisdrijven Mannen 15 tot 20 jaar 2015 85
Vermogensmisdrijven Mannen 20 tot 25 jaar 2015 630
Vermogensmisdrijven Mannen 25 tot 30 jaar 2015 600
Vermogensmisdrijven Mannen 30 tot 35 jaar 2015 430
Vermogensmisdrijven Mannen 35 tot 40 jaar 2015 340
Vermogensmisdrijven Mannen 40 tot 45 jaar 2015 315
Vermogensmisdrijven Mannen 45 tot 50 jaar 2015 225
Vermogensmisdrijven Mannen 50 jaar en ouder 2015 225
Vermogensmisdrijven Vrouwen Totaal leeftijd 2015 150
Vermogensmisdrijven Vrouwen 15 tot 20 jaar 2015 0
Vermogensmisdrijven Vrouwen 20 tot 25 jaar 2015 25
Vermogensmisdrijven Vrouwen 25 tot 30 jaar 2015 30
Vermogensmisdrijven Vrouwen 30 tot 35 jaar 2015 25
Vermogensmisdrijven Vrouwen 35 tot 40 jaar 2015 15
Vermogensmisdrijven Vrouwen 40 tot 45 jaar 2015 15
Vermogensmisdrijven Vrouwen 45 tot 50 jaar 2015 20
Vermogensmisdrijven Vrouwen 50 jaar en ouder 2015 15
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht Totaal leeftijd 2015 350
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 15 tot 20 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 20 tot 25 jaar 2015 50
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 25 tot 30 jaar 2015 60
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 30 tot 35 jaar 2015 70
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 35 tot 40 jaar 2015 50
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 40 tot 45 jaar 2015 35
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 45 tot 50 jaar 2015 25
Vernieling en openbare orde Totaal geslacht 50 jaar en ouder 2015 55
Vernieling en openbare orde Mannen Totaal leeftijd 2015 320
Vernieling en openbare orde Mannen 15 tot 20 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Mannen 20 tot 25 jaar 2015 45
Vernieling en openbare orde Mannen 25 tot 30 jaar 2015 55
Vernieling en openbare orde Mannen 30 tot 35 jaar 2015 70
Vernieling en openbare orde Mannen 35 tot 40 jaar 2015 50
Vernieling en openbare orde Mannen 40 tot 45 jaar 2015 30
Vernieling en openbare orde Mannen 45 tot 50 jaar 2015 20
Vernieling en openbare orde Mannen 50 jaar en ouder 2015 45
Vernieling en openbare orde Vrouwen Totaal leeftijd 2015 25
Vernieling en openbare orde Vrouwen 15 tot 20 jaar 2015 0
Vernieling en openbare orde Vrouwen 20 tot 25 jaar 2015 0
Vernieling en openbare orde Vrouwen 25 tot 30 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Vrouwen 30 tot 35 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Vrouwen 35 tot 40 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Vrouwen 40 tot 45 jaar 2015 5
Vernieling en openbare orde Vrouwen 45 tot 50 jaar 2015 0
Vernieling en openbare orde Vrouwen 50 jaar en ouder 2015 5
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht Totaal leeftijd 2015 2.485
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 15 tot 20 jaar 2015 20
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 20 tot 25 jaar 2015 295
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 25 tot 30 jaar 2015 425
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 30 tot 35 jaar 2015 470
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 35 tot 40 jaar 2015 345
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 40 tot 45 jaar 2015 315
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 45 tot 50 jaar 2015 245
Gewelds- en seksuele misdrijven Totaal geslacht 50 jaar en ouder 2015 375
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen Totaal leeftijd 2015 2.375
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 15 tot 20 jaar 2015 20
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 20 tot 25 jaar 2015 285
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 25 tot 30 jaar 2015 410
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 30 tot 35 jaar 2015 450
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 35 tot 40 jaar 2015 330
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 40 tot 45 jaar 2015 300
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 45 tot 50 jaar 2015 230
Gewelds- en seksuele misdrijven Mannen 50 jaar en ouder 2015 350
Gewelds- en seksuele misdrijven Vrouwen Totaal leeftijd 2015 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal gedetineerden dat rond 30 september in een penitentiaire inrichting was ingesloten. De tabel bevat zowel strafrechtelijk gedetineerden als personen in vreemdelingenbewaring. Het aantal gedetineerden is onderverdeeld naar type inrichting, land van geboorte van de gedetineerde, verblijfstitel en strafduur. Verder zijn de gegevens uitgesplitst naar het geslacht van de gedetineerde, de leeftijd van de gedetineerde en het soort delict.

Bij de overgang van de verslagjaren 2001 naar 2002 is een trendbreuk zichtbaar in de verdeling naar delict. De oorzaak hiervan is, dat in de jaren tot en met 2001 het eerstgenoemde delict uit de registratie is geteld, terwijl in de jaren vanaf 2002 van het delict met de zwaarste strafbedreiging is uitgegaan. In 2003 is de typering van de inrichting waar de gedetineerde verblijft gewijzigd. Hierdoor is ten opzichte van eerdere jaren een verschuiving in de cijfers van gevangenis naar huis van bewaring ontstaan. De toename van het aantal gedetineerden in 2004 is deels toe te schrijven aan de invoering van de meerpersoonscellen in oktober 2003. Met ingang van 2004 worden ook de plaatsen meegeteld die door het Gevangeniswezen zijn ingekocht bij de (in 2003 opgerichte) Directie Bijzondere Voorzieningen.

Met ingang van 2011 worden drie nieuwe inrichtingstypen gebruikt, namelijk Beheersproblematische gedetineerdenafdeling (BPGA), Extra zorgvoorziening (EZV) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Deze inrichtingstypen kunnen zowel de bestemming ‘Huis van Bewaring’ als ‘Gevangenis’ krijgen, daarom zijn deze inrichtingstypen toegevoegd aan de categorie ‘Overige inrichtingstypen’.

Om identificatie van individuen te voorkomen zijn de cijfers in deze tabel afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar 1994 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet. In het kader van de bezuinigingen die zijn voortgekomen uit het kabinet Rutte II heeft het CBS inhoudelijke keuzes moeten maken in het statistiekprogramma. Als resultaat hiervan is er vanaf 2018 geen financiering meer voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal gedetineerden
Inclusief vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring is een bestuursrechtelijke maatregel om een vreemdeling die de toegang tot Nederland is geweigerd dan wel niet langer in Nederland mag blijven en weigert zelfstandig te vertrekken, vast te houden in een inrichting, tot het moment dat uitzetting mogelijk is.