Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf, 1988-2014 derde kwartaal

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaar- en kwartaalgegevens over de ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI), geregistreerde werklozen, de werkzame beroepsbevolking en personen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 1988 tot en met derde kwartaal 2014.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014:
De gegevens van het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (aantal)
Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
Totaal ingeschreven UWV Werkbedrijf
Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
Geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt
Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)) die niet tot de
geregistreerde werklozen noch tot de werkzame beroepsbevolking worden
gerekend.
Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (%)
Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
Totaal ingeschreven UWV Werkbedrijf
Ingeschrevenen UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
Geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt
Ingeschrevenen bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)) die niet tot de
geregistreerde werklozen noch tot de werkzame beroepsbevolking worden
gerekend.