Aandelen; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003

Aandelen; gemiddelde CBS koers - en herbeleggingsindices, 2000 - 2003

Perioden Gemiddelde CBS koersindex Koersindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen algemeen (Ultimo 1993=100) Gemiddelde CBS koersindex Koersindex vastgoedfondsen Indirect (Ultimo 1993=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Vastgoedfondsen algemeen (Ultimo 1993=100) Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex Herbeleggingsindex vastgoedfondsen Indirect (Ultimo 1993=100)
2003 januari 89,9 129,3 180,7 166,7
2003 februari 88,2 126,3 177,2 162,9
2003 maart 85,8 124,3 172,7 160,4
2003 april 87,1 124,5 178,9 161,1
2003 mei 89,2 127,0 188,0 164,6
2003 juni 91,0 130,9 192,1 170,2
2003 juli 91,4 134,8 192,9 175,3
2003 augustus 91,6 138,6 193,7 181,0
2003 september 92,0 137,8 195,7 186,1
2003 oktober 92,4 140,3 197,6 189,5
2003 november 94,0 143,1 202,1 193,1
2003 december 96,4 145,6 207,4 196,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gemiddelde koersindex en gemiddelde herbeleggingsindex van aandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 2000

Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde CBS koersindex
De gemiddelde koersindex voor aandelen geeft de ontwikkeling weer van het
koersniveau van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs
genoteerde Nederlandse ondernemingen. De koersen worden gewogen met het
aantal aandelen in de basisperiode. Kapitaalmutaties, zoals
(claim)emissies, bonusuitkering in aandelen en terugbetalingen op
aandelen, mogen geen invloed hebben op de hoogte van de koersindex. Om
voor dergelijke voorvallen dagelijks te kunnen corrigeren wordt de index
berekend als kettingindex.
Koersindex vastgoedfondsen
Gemiddelde koersindex van alle waargenomen vastgoedfondsen. In
samenwerking met de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV)
berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse
effectenbeurs genoteerde Nederlandse ondernemingen die in vastgoed
beleggen. Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor
ondernemingen die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen die
beleggen in aandelen van vastgoedfondsen.
Vastgoedfondsen algemeen
Indirect
Alle waargenomen vastgoedfondsen die in aandelen van andere vastgoed-
maatschappijen beleggen.
Gemiddelde CBS-herbeleggingsindex
De gemiddelde herbeleggingsindex voor aandelen geeft de waardeontwikkeling
weer van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen waarbij het uitgekeerde dividend in de
portefeuille wordt herbelegd. De index wordt op dezelfde manier als
de koersindex berekend met dit verschil dat de koers van een aandeel
op een dag niet alleen wordt verhoogd met de marktwaarde van een
eventueel uitgekeerd recht, maar ook met het dividend per aandeel.
Herbeleggingsindex vastgoedfondsen
Gemiddelde herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen.
In samenwerking met de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde
(SBV) berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse
effectenbeurs genoteerde Nederlandse ondernemingen die in vastgoed
beleggen. Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor
ondernemingen die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen
die beleggen in aandelen van andere vastgoedinstellingen.
Vastgoedfondsen algemeen
Indirect
Alle waargenomen vastgoedfondsen die in aandelen van andere vastgoed-
maatschappijen beleggen.