Activiteiten, sport en blessures 1996/1997

Activiteiten, sport en blessures 1996/1997

Persoonskenmerken Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Kneuzing (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Gescheurde of verrekte spier of pees (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Verrekte banden (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Botbreuk (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Arm, vinger e.d. uit de kom (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Gevolgen van langdurige overbelasting (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar type blessure Andere soort blessure (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Hoofd (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Borst (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Schouder (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Ruggewervel (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Rug, niet nader opgegeven (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Bovenarm (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Onderarm (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Pols (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Hand (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Vinger,-s (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Arm, niet nader opgegeven (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Lies (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Bovenbeen (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Onderbeen (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Knie (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Knieschijf (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Enkel (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Hiel (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Voet (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Tenen (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Been, niet nader opgegeven (%) Sportblessures Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel Overige lichaamsdelen (%)
Totaal 20 27 16 4 1 25 16 1 0 7 0 8 0 0 3 2 5 4 2 2 2 20 0 17 0 4 1 5 13
Mannen 20 28 18 3 1 25 16 1 0 6 0 9 0 0 2 2 4 4 2 2 2 20 0 18 0 4 1 5 14
Vrouwen 21 26 12 5 1 26 16 1 0 9 0 7 1 0 4 2 5 6 1 2 2 19 0 16 1 4 1 5 12
16-17 jarigen 40 18 19 9 3 10 17 3 0 2 0 4 0 0 2 2 11 2 4 3 1 22 0 24 0 5 5 3 7
18-24 jarigen 25 26 21 3 2 24 16 1 0 7 0 6 0 0 3 2 6 2 1 4 1 18 0 26 1 4 0 3 13
25-34 jarigen 22 29 18 3 0 22 16 1 0 4 0 9 0 0 4 2 4 2 3 2 1 22 0 21 0 5 0 5 11
35-44 jarigen 15 28 15 3 1 35 11 1 1 9 0 9 0 0 2 2 5 6 2 1 3 17 0 10 1 6 1 6 16
45-54 jarigen 11 30 11 3 1 29 21 1 0 11 0 11 1 0 2 4 2 8 1 1 4 16 0 9 1 2 0 6 17
55-64 jarigen 17 27 12 4 2 28 18 0 0 2 1 9 0 0 3 4 3 7 3 0 0 28 0 10 0 3 0 2 18
65-74 jarigen 15 18 8 13 0 27 19 0 0 23 0 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 17 0 16 0 0 0 0 11
75 jarigen en ouder 21 15 14 35 0 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 27 13 11 0 0 0 10 0
Onderwijsniveau: basisonderwijs 20 34 10 5 0 29 15 2 0 8 0 8 0 0 0 4 3 3 2 2 3 29 0 10 2 4 2 4 12
Onderwijsniveau: vbo 24 25 14 3 2 22 18 4 0 4 0 3 0 0 4 1 4 6 3 4 1 19 0 18 1 8 0 7 6
Onderwijsniveau: mavo 25 28 14 7 1 20 15 2 0 10 0 6 0 1 3 3 8 5 1 5 2 11 0 17 0 5 3 4 11
Onderwijsniveau: havo/vwo, mbo 18 28 15 3 1 25 18 1 0 10 0 9 0 0 2 3 5 5 2 2 2 22 0 14 0 3 1 5 10
Onderwijsniveau: hbo, universiteit 20 25 11 3 1 27 17 1 1 8 1 12 1 0 2 3 5 5 3 0 3 25 0 8 1 4 0 5 12
Beroepsniveau: laag 21 29 16 5 0 28 20 0 0 4 0 6 0 0 7 4 3 5 4 7 0 20 0 18 3 8 2 2 9
Beroepsniveau: middelbaar 19 24 14 4 2 29 16 2 0 9 0 8 1 1 1 4 7 5 2 2 2 21 0 13 0 4 1 8 8
Beroepsniveai: hoog 16 33 14 2 0 24 16 2 2 8 0 11 1 0 3 2 3 5 3 1 5 23 0 8 0 4 0 6 14
Eenpersoonshuishouden 26 21 9 1 1 30 20 3 2 14 1 2 0 0 1 3 6 3 3 3 1 26 0 9 2 4 0 8 7
Lid van eenoudergezin 26 35 30 7 0 10 10 0 0 10 0 5 0 0 0 5 7 13 5 0 0 24 0 16 0 9 0 0 0
Lid van paar zonder kinderen 18 26 13 5 1 22 19 1 1 8 0 8 1 1 3 2 2 6 2 2 2 24 1 13 0 1 0 6 15
Lid van paar met kinderen 19 29 14 3 1 25 16 2 0 7 0 10 0 0 2 4 7 4 2 2 3 18 0 13 0 6 2 4 10
Overig lid huishouden 31 0 0 0 0 37 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 32 0 0 0 0
Niet stedelijke gemeenten 25 24 16 5 1 23 15 1 0 7 0 10 0 1 4 1 2 3 1 1 3 17 0 19 0 7 1 4 17
Weinig stedelijke gemeenten 18 29 17 4 1 26 16 2 0 6 0 7 0 0 3 3 4 5 2 1 2 21 0 17 0 4 1 7 14
Matig stedelijke gemeenten 19 27 21 4 1 24 14 1 1 8 0 7 0 0 2 2 5 4 2 2 3 21 0 15 0 3 1 5 13
Sterk stedelijke gemeenten 20 29 16 3 1 26 16 1 1 7 0 10 0 0 3 2 6 5 3 2 1 18 0 17 1 2 0 4 11
Zeer sterk stedelijke gemeenten 20 24 10 2 1 27 20 1 0 7 1 8 0 0 1 5 7 4 2 3 2 22 0 15 1 5 0 4 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Activiteiten, sport en blessures

De gepresenteerde cijfers over activiteiten, sport en blessures zijn gebaseerd op vragen uit het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In POLS, dat vanaf 1997 operationeel is, zijn de vroegere afzonderlijk gehouden enquêtes rondom de verschillende onderwerpen van leefsituatie samengesmeed tot een geïntegreerd systeem van leefsituatie-onderzoeken. POLS kent een modulaire opbouw. Eén van de modules betreft de module Arbeid en Gezondheid. In de Gezondheidsenquête
van 1996 en in de module Arbeid en Gezonheid van POLS van 1997 zijn vragen opgenomen over "activiteiten door sport en beweging", deelname aan sport en de duur van lichamelijke activiteiten en sportblessures.

De netto steekproef betrof circa 15 duizend personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996-1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet

Toelichting onderwerpen

Sportblessures
Percentage sporters dat minstens één sportblessure heeft opgelopen.
Geblesseerde sporters naar type blessure
Van de geblesseerde sporters het percentage naar soort en
lichaamsdeel blessure
Kneuzing
Gescheurde of verrekte spier of pees
Verrekte banden
Botbreuk
Arm, vinger e.d. uit de kom
Gevolgen van langdurige overbelasting
Andere soort blessure
Geblesseerde sporters naar lichaamsdeel
Hoofd
Borst
Schouder
Ruggewervel
Rug, niet nader opgegeven
Bovenarm
Onderarm
Pols
Hand
Vinger,-s
Arm, niet nader opgegeven
Lies
Bovenbeen
Onderbeen
Knie
Knieschijf
Enkel
Hiel
Voet
Tenen
Been, niet nader opgegeven
Overige lichaamsdelen