Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen onder de bevolking van Nederland.

De gegevens in deze tabel zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Kerncijfers vruchtbaarheid per regio;
- Levend geboren kinderen naar geslacht en regio;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en regio;
- Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder en regio;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Perioden Regio's Algemeen vruchtbaarheidscijfer (per 1 000 )
2007 Nederland 46,8
2008 Nederland 47,8
2009 Nederland 48,0
2010 Nederland 48,0
2011 Nederland 47,1
2012 Nederland 46,3
2013 Nederland 45,3
2014 Nederland 46,5
2015 Nederland 45,4
2016 Nederland 46,0
2017 Nederland 45,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens