Verdeling personeelskosten bij transportbedrijven, 1999

Verdeling personeelskosten bij transportbedrijven, 1999

SBI Grootteklasse Totale personeelskosten (mln euro) Lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pensioenlasten (in % van de personeelskosten) Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Ontvangen loonsubsidies e.d. (in % van de personeelskosten)
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal Alle bedrijven 245,7 68,4 9,9 4,5 13,5 5,5 0,9
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 0 tot 10 werknemers 86,1 57,1 9,2 2,2 28,1 4,3 0,8
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 10 en meer werknemers 159,6 73,5 10,1 5,7 5,7 6,1 1,0
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 10 tot 100 werknemers . . . . . . .
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 100 en meer werknemers . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeelskosten transportbedrijven; SBI; verdeling van de
personeelskosten voor 26 branches in de transportsector.
1999
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale personeelskosten
Lonen en salarissen + sociale lasten (werkgeversaandeel) +
pensioenasten + kosten uitzenkrachten en ander ingeleend personeel +
overige personeelskosten - ontvangsten voor uitgeleend personeel -
ontvangen loonsubsidies
Lonen en salarissen
Loon- en salarisbedragen van het eigen personeeldat op de loonlijst
voorkomt, inclusief loon in natura, tantiemes, overhevelingstoeslag
en andere toeslagen minus terugontvangen ziekengeld van bedrijfs-
vereniging en/of verzekeringsmaatschappij.
Sociale lasten
Werkgeversaandeel premies sociale verzekeringen en voor rekening van
de onderneming gekomen (netto) lasten voortvloeiende uit de Ziektewet,
EVT-regelingen en dekking van het WAO-gat
Pensioenlasten
Inclusief inkoopsommen en jaardotaties pensioenvoorzieningen en
VUT-premies.
Kosten uitzendkrachten
Kosten voor uitzendkrachten en ander ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Kosten voor: woon-/werkverkeer; bedrijfskleding; bedrijfscursussen;
werving, selectie en keuring; bijdragen aan personeelsverenigingen;
uitkeringen aan gewezen personeelsleden en nabestaanden; werkgevers
bijdragen aan ziektekosten- en spaarregelingen; kantine exploitatie e.d.
Ontvangen loonsubsidies e.d.
Ontvangsten voor uitgeleend personeel en ontvangen loonsubsidies.