Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Kenmerken gebruikers Cijfersoort Perioden Gezondheid en aandoeningen Langdurige aandoeningen Langdurige aandoeningen vanaf 2001 Psoriasis 2001 (%)
Totaal Percentages/aantallen 2009 1,8
Totaal Standaardfouten 2009 0,2
Mannen Percentages/aantallen 2009 2,0
Mannen Standaardfouten 2009 0,2
Vrouwen Percentages/aantallen 2009 1,7
Vrouwen Standaardfouten 2009 0,2
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009 0,1
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009 0,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009 1,1
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009 1,7
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Standaardfouten 2009 0,3
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009 3,0
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages/aantallen 2009 2,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: man 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009 0,0
Leeftijd: man 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009 0,0
Leeftijd: man 15 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009 1,2
Leeftijd: man 15 tot 25 jr Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: man 25 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009 2,2
Leeftijd: man 25 tot 45 jr Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: man 45 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009 3,1
Leeftijd: man 45 tot 65 jr Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: man 65 jr of ouder Percentages/aantallen 2009 2,9
Leeftijd: man 65 jr of ouder Standaardfouten 2009 0,7
Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009 0,2
Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009 0,2
Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009 1,0
Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009 1,2
Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009 3,0
Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder Percentages/aantallen 2009 2,6
Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2009 0,1
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Standaardfouten 2009 0,1
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Percentages/aantallen 2009 0,4
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Standaardfouten 2009 0,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009 1,3
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Percentages/aantallen 2009 1,4
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009 1,9
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2009 3,4
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009 2,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2009 0,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2009 2,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2009 3,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Standaardfouten 2009 0,8
Leeftijd: man 0 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2009 0,0
Leeftijd: man 0 tot 12 jaar Standaardfouten 2009 0,0
Leeftijd: man 12 tot 18 jaar Percentages/aantallen 2009 0,0
Leeftijd: man 12 tot 18 jaar Standaardfouten 2009 0,0
Leeftijd: man 18 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009 1,7
Leeftijd: man 18 tot 25 jaar Standaardfouten 2009 0,9
Leeftijd: man 25 tot 35 jaar Percentages/aantallen 2009 1,4
Leeftijd: man 25 tot 35 jaar Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: man 35 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009 2,9
Leeftijd: man 35 tot 45 jaar Standaardfouten 2009 0,7
Leeftijd: man 45 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2009 2,9
Leeftijd: man 45 tot 55 jaar Standaardfouten 2009 0,7
Leeftijd: man 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009 3,2
Leeftijd: man 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2009 0,8
Leeftijd: man 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2009 2,8
Leeftijd: man 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2009 0,9
Leeftijd: man 75 jr of ouder Percentages/aantallen 2009 3,0
Leeftijd: man 75 jr of ouder Standaardfouten 2009 1,3
Leeftijd: vrouw 0 tot 12 jr Percentages/aantallen 2009 0,1
Leeftijd: vrouw 0 tot 12 jr Standaardfouten 2009 0,1
Leeftijd: vrouw 12 tot 18 jr Percentages/aantallen 2009 0,8
Leeftijd: vrouw 12 tot 18 jr Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: vrouw 18 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009 1,0
Leeftijd: vrouw 18 tot 25 jr Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: vrouw 25 tot 35 jr Percentages/aantallen 2009 1,5
Leeftijd: vrouw 25 tot 35 jr Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: vrouw 35 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009 1,0
Leeftijd: vrouw 35 tot 45 jr Standaardfouten 2009 0,4
Leeftijd: vrouw 45 tot 55 jr Percentages/aantallen 2009 3,9
Leeftijd: vrouw 45 tot 55 jr Standaardfouten 2009 0,8
Leeftijd: vrouw 55 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009 2,0
Leeftijd: vrouw 55 tot 65 jr Standaardfouten 2009 0,6
Leeftijd: vrouw 65 tot 75 jr Percentages/aantallen 2009 2,3
Leeftijd: vrouw 65 tot 75 jr Standaardfouten 2009 0,8
Leeftijd: vrouw 75 jr of ouder Percentages/aantallen 2009 3,1
Leeftijd: vrouw 75 jr of ouder Standaardfouten 2009 1,0
Ziekenfonds verzekerd (t/m 2005) Percentages/aantallen 2009
Ziekenfonds verzekerd (t/m 2005) Standaardfouten 2009
Particulier verzekerd (t/m 2005) Percentages/aantallen 2009
Particulier verzekerd (t/m 2005) Standaardfouten 2009
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2009 1,7
Onderwijsniveau: basisonderwijs Standaardfouten 2009 0,4
Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 Percentages/aantallen 2009 1,6
Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 Standaardfouten 2009 0,4
Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. Percentages/aantallen 2009 2,3
Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. Standaardfouten 2009 0,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het merendeel van de uitkomsten van de jaarlijkse module gezondheidsenquête uit het Permanent LeefSituatie Onderzoek (POLS). Het CBS houdt deze enquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse
bevolking. Er worden onder andere vragen gesteld over algemene gezondheid, chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, contacten met huisarts, fysiotherapeut, specialist en tandarts, ziekenhuisopnamen, medicijngebruik, roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, griepvaccinatie, cervix uitstrijkjes en mammografieën. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse (2x)
- geslacht x leeftijdsklasse (2x)
- soort ziektekostenverzekering (tot 2006)
- opleidingsniveau
- sociaal economische groep
- samenstelling huishouden
- stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 of 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) en kruisjes (geheim) in de cijfervelden zijn vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en aandoeningen
Langdurige aandoeningen
Langdurige aandoeningen vanaf 2001
Het betreft 14 met name genoemde ziekten en aandoeningen en 1 categorie overige langdurige ziekte of aandoening. De respondent moet aangeven of hij een bepaalde aandoening heeft of in de laatste 12 maanden gehad heeft. De cijfers betreffen het percentage personen met "ja". Daarnaast betreft het prevalentie van suikerziekte (type1 en type2) en verder punt- en jaarprevalenties van beroerte, hartinfarct en andere ernstige hartaandoening (alleen jaarprevalentie) en kanker. Een aantal onderwerpen is niet gesteld aan personen jonger dan 12 jaar. Voor de prevalentie zijn deze als "nee" geteld.
Dit betreft de volgende aandoeningen:
- hartaandoeningen
- hoge bloeddruk
- vernauwing van de bloedvaten
- duizeligheid
- incontinentie
- gewrichtsslijtage
- beroerte-hersenbloeding of herseninfarct
- hartinfarct gehad
Als gevolg van gewijzigde vraagstellingen zijn de cijfers vanaf 2001 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Psoriasis 2001
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van psoriasis?