Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Kenmerken gebruikers Cijfersoort Perioden
Totaal Percentages/aantallen 2009
Totaal Standaardfouten 2009
Mannen Percentages/aantallen 2009
Mannen Standaardfouten 2009
Vrouwen Percentages/aantallen 2009
Vrouwen Standaardfouten 2009
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 65 jaar of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 65 jaar of ouder Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 15 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 15 tot 25 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 25 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 25 tot 45 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 45 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 45 tot 65 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 65 jr of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 65 jr of ouder Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 0 tot 15 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 15 tot 25 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 25 tot 45 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 45 tot 65 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 65 jr of ouder Standaardfouten 2009
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: 75 jaar of ouder Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 0 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 0 tot 12 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 12 tot 18 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 12 tot 18 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 18 tot 25 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 18 tot 25 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 25 tot 35 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 25 tot 35 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 35 tot 45 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 35 tot 45 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 45 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 45 tot 55 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2009
Leeftijd: man 75 jr of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: man 75 jr of ouder Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 0 tot 12 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 0 tot 12 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 12 tot 18 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 12 tot 18 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 18 tot 25 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 18 tot 25 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 25 tot 35 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 25 tot 35 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 35 tot 45 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 35 tot 45 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 45 tot 55 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 45 tot 55 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 55 tot 65 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 55 tot 65 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 65 tot 75 jr Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 65 tot 75 jr Standaardfouten 2009
Leeftijd: vrouw 75 jr of ouder Percentages/aantallen 2009
Leeftijd: vrouw 75 jr of ouder Standaardfouten 2009
Ziekenfonds verzekerd (t/m 2005) Percentages/aantallen 2009
Ziekenfonds verzekerd (t/m 2005) Standaardfouten 2009
Particulier verzekerd (t/m 2005) Percentages/aantallen 2009
Particulier verzekerd (t/m 2005) Standaardfouten 2009
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2009
Onderwijsniveau: basisonderwijs Standaardfouten 2009
Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 Percentages/aantallen 2009
Onderwijsniveau: vmbo b/k, mbo 1 Standaardfouten 2009
Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. Percentages/aantallen 2009
Onderwijsniv: vmbo g/t,havo-vwo onderb. Standaardfouten 2009
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het merendeel van de uitkomsten van de jaarlijkse module gezondheidsenquête uit het Permanent LeefSituatie Onderzoek (POLS). Het CBS houdt deze enquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse
bevolking. Er worden onder andere vragen gesteld over algemene gezondheid, chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, contacten met huisarts, fysiotherapeut, specialist en tandarts, ziekenhuisopnamen, medicijngebruik, roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, griepvaccinatie, cervix uitstrijkjes en mammografieën. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse (2x)
- geslacht x leeftijdsklasse (2x)
- soort ziektekostenverzekering (tot 2006)
- opleidingsniveau
- sociaal economische groep
- samenstelling huishouden
- stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 of 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2016:
De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) en kruisjes (geheim) in de cijfervelden zijn vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen