Preventiemaatregelen ongevallen 1997/1998

Preventiemaatregelen ongevallen 1997/1998

Persoonskenmerken Sporters en blessurepreventie Afgelopen 3 maanden niet gesport (%) Sporters en blessurepreventie Afgelopen 3 maanden gesport (%)
Totaal 52 48
Mannen 50 50
Vrouwen 53 47
0-11 jarigen 32 68
12-17 jarigen 33 67
18-24 jarigen 45 55
25-34 jarigen 46 54
35-44 jarigen 51 49
45-54 jarigen 55 45
55-64 jarigen 64 36
65-74 jarigen 74 26
75 jarigen en ouder 85 15
Onderwijs(niveau): niet leerplichtig
Onderwijs(niveau): basisonderwijs 67 33
Onderwijsniveau: vbo 62 39
Onderwijsniveau: mavo 50 50
Onderwijsniveau: havo/vwo, mbo 51 49
Onderwijsniveau: hbo, universiteit 39 61
Eenpersoonshuishouden 60 40
Lid van paar zonder kinderen 57 43
Lid van paar met kinderen 47 53
Niet stedelijke gemeenten 54 46
Weinig stedelijke gemeenten 51 50
Matig stedelijke gemeenten 50 50
Sterk stedelijke gemeenten 51 50
Zeer sterk stedelijke gemeenten 55 45
Hooggeschoolde hoofdarbeid 38 63
Overige hoofdarbeid 48 53
Kleine zelfstandigen, zelfst. agrariërs 54 46
Supervisoren handarbeid, gesch. handarb. 54 46
Half- en ongeschoolde handarbeid 61 39
Werkloze beroepsbevolking 53 47
Arbeidsongeschikt 75 25
Onderwijsvolgend 39 62
Gepensioneerd 76 24
Verzorgt huishouden 64 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Preventiemaatregelen tegen ongevallen; tegen brand, veiligheid in huis,
voor kinderen, bij het klussen, preventie tegen sportblessures.
1997 / 1998
Gewijzigd op 27 juni 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Sporters en blessurepreventie
In de enquête is gevraagd of in de 3 maanden voorafgaande aan de enquête
een sport beoefend is in Nederland. Aan de personen die de vraag met 'Ja'
beantwoord hebben, is vervolgens gevraagd of er blessurepreventieve
maatregelen zijn genomen.
Afgelopen 3 maanden niet gesport
Afgelopen 3 maanden gesport